Dokončené byty v hl. m. Praze v letech 2005 - 2022

 

Kliknutím na konkrétní rok se dostanete na kartogram dokončených bytů podle 22 správních obvodů (dostupné pro roky 2010-2019)

 

FusionCharts XT se zobrazi zde!