Bytová výstavba v hl. m. Praze v dlouhodobém vývoji - 2020

 
Kód: 330255-21
Informační služby: tel: 274 052 673
E-mail: infoservispraha@czso.cz
Kontakt: Mgr. Jana Podhorská
E-mail: jana.podhorska@czso.cz

Celá publikace v pdf (8 MB) PDF
Všechna data publikace (8 MB) ZIP
Úvod PDF
Shrnutí hlavních poznatků PDF
Metodické vysvětlivky PDF
1. Bytová výstavba v České republice PDF
2. Bytová výstavba v Hl. m. Praze a jejích správních obvodech podle fází PDF
3. Dokončená bytová výstavba v Hl. m. Praze PDF
4. Rozmístění dokončené bytové výstavby v Hl. m. Praze PDF
5. Náklady na bydlení a ceny nemovitostí v hl. m. Praze PDF
Tabulková příloha
Grafy
Kartogramy v textu
Kartogramy v příloze

Zveřejněno dne: 26.10.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.