Další časové řady - obyvatelstvo

 


 • Souhrnné informace o 57 městských částech 2004-2022
    Basic information on 57 city sections of Prague 2004-2022
 • Časová řada - dlouhodobý vývoj kraje ve vybraných ukazatelích
  Long-term development of the Capital City of Prague - selected indicators
 • Obyvatelstvo v Praze 1919-2022
    Population of Prague 1919-2022
 • Věkové složení obyvatelstva Prahy 1950-2022
    Age distribution of Prague's population in 1950-2022
 • Věkové složení obyvatel v městských částech Prahy v letech 2011-2022
  Age distibution of population in city sections of Prague 2011-2022
 • Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-2022
    Population of Prague's city sections in 1991-2022
 • Obyvatelstvo a rozloha katastrálních území Prahy 2000-2022
    Population and area of Prague's cadastral territories 2000-2022
 • Zemřelí v Praze podle příčin smrti 2000-2022
  Deaths in Prague by cause in 2000 - 2022
 • Stěhování do/z Prahy v letech 2012-2019 dle věku, okresů, stát. občanství a země stěhování
  Migration relating to Prague in 2012-2019 by age, districts, citizenship and country
 • Cizinci v Praze 2000-2022
    Foreigners in Prague in 2000-2022