Další časové řady - obyvatelstvo

 


 • Souhrnné informace o 57 městských částech 2004-2018
    Basic information on 57 city sections of Prague 2004-2018
 • Časová řada - dlouhodobý vývoj kraje ve vybraných ukazatelích
  Long-term development of the Capital City of Prague - selected indicators
 • Obyvatelstvo v Praze 1919-2018
    Population of Prague 1919-2018
 • Obyvatelstvo Prahy podle městských částí 1991-2018
    Population of Prague's city sections in 1991-2018
 • Věkové složení obyvatelstva Prahy 1961-2018
    Age distribution of Prague's population in 1961-2018
 • Obyvatelstvo a rozloha katastrálních území Prahy 2001-2018
    Population and area of Prague's cadastral territories 2001-2018
 • Zemřelí v Praze podle příčin smrti 2000-2017
    Deaths in Prague by cause in 2000 - 2017
 • Cizinci v Praze 2000-2018
    Foreigners in Prague in 2000-2018