Cizinci: Cizinci v ČR

 

Statistika migrace na ČSÚ je zpracovávána v rámci Koncepce integrace cizinců (2012), která je každoročně aktualizována usnesením vlády ČR.
ČSÚ v rámci této koncepce rovněž předkládá vládě Koncepci výběru a zpracování statistických údajů (2010).

V internetové prezentaci Cizinci naleznete statistické údaje členěné do kapitol (vpravo).
Kapitola Počet cizinců prezentuje nejrozsáhlejší soubor dat o celkovém počtu cizinců, podle pohlaví, věku, státního občanství, typu pobytu a dále také v regionálním členění. Názvy dalších kapitol odpovídají svému obsahu. K dispozici jsou tak údaje týkající se azylového řízení cizinců, ekonomické aktivity cizinců, nabývání státního občanství ČR apod.


Poslední dostupná data jednotlivých kapitol internetové prezentace Cizinci v ČR (pdf)