Život cizinců v ČR - 2022

 
Kód: 290026-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: RNDr. Jarmila Marešová
E-mail: jarmila.maresova@czso.cz

Všechna data publikace (0,5 MB) ZIP
Celá publikace Word PDF
1. Úvod Word PDF
2. Cizinci pobývající na území ČR podle kategorií pobytu Word PDF
3. Občané Ukrajiny s dlouhodobým nebo trvalým pobytem, vízy nad 90 dnů a dočasnou ochranou na území ČR Word PDF
4. Občané Ukrajiny přicházející do ČR za účelem získání mezinárodní ochrany Word PDF
5. Ukrajinští občané na českém trhu práce Word PDF

5.1. Celková zaměstnanost cizinců v ČR
5.2. Cizinci v ČR v postavení zaměstnanců
5.3. Ukrajinští občané v ČR v postavení zaměstnanců
5.4. Cizinci v ČR v postavení držitelů živnostenského oprávnění
5.5. Ukrajinští občané v ČR v postavení držitelů živnostenského oprávnění

6. Závěrečné shrnutí Word PDF
Archiv:
 • rok 2023  |  2022
 • rok 2022  |  2021
 • rok 2021  |  2020
 • rok 2018  |  2018
 • rok 2017  |  2017
 • rok 2016  |  2016
 • rok 2015  |  2015
 • rok 2014  |  2014
 • rok 2013  |  2013
 • rok 2012  |  2012
 • rok 2011  |  2011
 • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.12.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.