Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2015

HDP v roce 2015 vzrostl o 4,3 %

16.02.2016
Kód: 050055-15
 

Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2015 podle předběžného odhadu o 4,3 %. Ve 4. čtvrtletí se HDP meziročně zvýšil o 3,9 % a mezičtvrtletně se téměř nezměnil.


Růst české ekonomiky byl v loňském roce nejvyšší od roku 2007. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] vzrostl v roce 2015 podle předběžného odhadu o 4,3 %. K jeho růstu přispívaly významně všechny složky poptávky, zejména spotřeba domácností a zvýšená investiční aktivita.

Hrubý domácí produkt se podle předběžného odhadu ve 4. čtvrtletí meziročně zvýšil o 3,9 %. Na mírné zpomalení růstu v tomto čtvrtletí měly vliv zejména mimořádné události v energetice a chemickém průmyslu. V porovnání s předchozím čtvrtletím poklesl HDP o 0,1 %[2]. Z pohledu hrubé přidané hodnoty však výkonnost české ekonomiky ve 4. čtvrtletí i nadále mezičtvrtletně rostla, a to o 0,5%.

Růst HDP byl ve 4. čtvrtletí podpořen zejména zpracovatelským průmyslem, s významným přispěním většiny služeb. Na výdajové straně působily ve prospěch růstu HDP rovnoměrně všechny složky poptávky.

Trh práce byl v roce 2015 pozitivně ovlivněn silným ekonomickým růstem. Zaměstnanost v pojetí národních účtů vzrostla v loňském roce o 1,2 %. Ve 4. čtvrtletí se zaměstnanost zvýšila meziročně o 1,0 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,1 %.

_________________________

[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
[2] Mezičtvrtletní tempo růstu HDP bylo ve 4. čtvrtletí negativně ovlivněno sezónním očištěním. Tato skutečnost nemá vliv na tempo růstu HDP za celý rok 2015, protože opačný vliv mělo sezónní očištění na růst HDP v 1. čtvrtletí.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 9. února 2016
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 4. března 2016
(Tvorba a užití HDP za 4. čtvrtletí 2015)

 

  • cpoh021616.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.02.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz