Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2013

Mezičtvrtletní růst HDP o 0,7 %

14.08.2013
Kód: r-5001-13
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím však byl o 0,7 % vyšší.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / byl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně nižší o 1,2 %, zatímco v mezičtvrtletním srovnání naopak o 0,7 % vzrostl. Aktuálně dostupné statistické a administrativní datové zdroje tak naznačují, že po šesti nepřetržitých mezičtvrtletních poklesech HDP - v úhrnu o 3,1 % - tuzemská ekonomika ve srovnání s předchozím čtvrtletím poprvé vzrostla. V úhrnu za 1. pololetí HDP meziročně klesl o 1,8 %, odhad za 1. čtvrtletí (- 2,4 %) nebyl revidován.

Za částečným meziročním zotavením úhrnné poptávky ve srovnání s 1. čtvrtletím byl především pozitivní příspěvek zahraničního obchodu, když vývoz zboží v aktuálním čtvrtletí meziročně vzrostl o 1,4 %, zatímco dovoz pouze o 0,3 %. Naopak celková investiční aktivita reprezentovaná tvorbou hrubého fixního kapitálu se i nadále snižovala. Pod loňskou úrovní byly i výdaje domácností na konečnou spotřebu, jak naznačují měsíční statistická data o vývoji prodejů v maloobchodě. Výdaje vládních institucí se meziročně téměř nezměnily.

Vývoj odvětvově členěné nabídky zůstával pod vlivem slabé domácí poptávky zejména po spotřebním a investičním zboží. I nadále proto klesala tvorba přidané hodnoty ve vnitřním obchodě, stavebnictví a investičně orientovaných průmyslových odvětvích. Pokles zaznamenalo, vzhledem k nepříznivým klimatickým podmínkám, i zemědělství. Naopak pozitivní výsledky dosáhla odvětví peněžnictví a pojišťovnictví.
________________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 12. srpna 2013
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 3. září 2013 (národní účty za 2. čtvrtletí 2013)  • cpoh081413.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz