Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2014

HDP v 1. čtvrtletí vzrostl meziročně o 2,0 %

15.05.2014
Kód: 050055-14
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,0 %. O jeho zvýšení se zasloužil zejména zpracovatelský průmysl, který těžil z nízkého loňského srovnávacího základu a rostoucí tuzemské i zahraniční poptávky.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / vzrostl v prvním čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,0 %, ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím se nezměnil.

Pro pozitivní vývoj ekonomiky a tvorby HDP mělo klíčový význam postupné oživování zpracovatelského průmyslu, který v meziročním srovnání navíc těžil z nízkého loňského srovnávacího základu. Výrazně se dařilo zejména výrobě dopravních prostředků, pryžových a plastových výrobků a také dalším průmyslovým odvětvím, která byla schopna pružně reagovat na rostoucí domácí i zahraniční poptávku.
V mezičtvrtletním srovnání HDP nevzrostl v důsledku výrazného poklesu příjmů ze spotřební daně z tabákových výrobků, vyplývajícího z předzásobení koncem loňského roku na úkor letošního prvního a druhého čtvrtletí.

Na výdajové straně ekonomiky se na meziročním růstu celkové poptávky podílel především zahraniční obchod, zvýšily se i výdaje na konečnou spotřebu a také tvorba fixního kapitálu. Celkové zásoby naopak poklesly, částečně i v souvislosti s postupným prodejem uskladněných tabákových výrobků.
_______________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 27 4 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 12 . května 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 4. června 2014 (Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2014)  • cpoh051514.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz