Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2022

HDP vzrostl mezičtvrtletně o 0,7 %

29.04.2022
Kód: 050055-22
 

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,7 % a meziročně o 4,6 %.


České ekonomice se dařilo i na počátku roku 2022. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,7 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku vzrostl o 4,6 %.

K meziročnímu růstu HDP pozitivně přispěly zejména výdaje na konečnou spotřebu domácností a tvorba hrubého kapitálu. Naopak přetrvával negativní vliv zahraniční poptávky,sdělil Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů ČSÚ.

Mezičtvrtletní vývoj byl pozitivně ovlivněn především tvorbou hrubého fixního kapitálu a růstem salda zahraničního obchodu.

Z hlediska odvětvové struktury byl meziroční růst hrubé přidané hodnoty nejvíce podpořen stavebnictvím a skupinou odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství. Dařilo se i většině odvětví služeb.

Zaměstnanost[2] se mezičtvrtletně nezměnila a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku vzrostla o 1,2 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. dubna 2022
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 31. května 2022
(Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2022)[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] V pojetí národních účtů.

 

  • cpoh042922.docx
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 29.04.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz