Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2020

HDP klesl mezičtvrtletně o 3,6 %

15.05.2020
Kód: 050055-20
 

Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 3,6 % a meziročně o 2,2 %.


Výsledky české ekonomiky v prvních třech měsících roku 2020 výrazně ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření.
Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 3,6 % nižší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku poklesl o 2,2 %.

Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben především poklesem zahraniční poptávky a nižší tvorbou kapitálu. Pozitivní vliv měly rostoucí výdaje vládních institucí. Pokles tvorby hrubé přidané hodnoty byl nejvíce ovlivněn vývojem ve zpracovatelském průmyslu a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Zaměstnanost[2] se oproti předchozímu čtvrtletí nezměnila a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku klesla o 0,5 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 11. května 2020
Zdroj dat: Od roku 2020 je čtvrtletní výkaz u vybraných produkčních odvětví (P3-04) v modelech odhadů plně nahrazen administrativními údaji z přiznání k DPH.
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 2. června 2020
(Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2020)[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
[2]
V pojetí národních účtů.

 

  • cpoh051520.docx
  • Tiskové sdělení: HDP poklesl mezičtvrtletně o 3,6 %
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.05.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz