Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2016

Růst české ekonomiky pokračoval

17.05.2016
Kód: 050055-16
 

Hrubý domácí produkt vzrostl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 3,1 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %.


Růst české ekonomiky na začátku roku pokračoval. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] se v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu zvýšil meziročně o 3,1 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím 2015 vzrostl o 0,5 %.

Růst HDP byl tažen všemi složkami poptávky, jak stabilně rostoucí spotřebou domácností a mírně rostoucí investiční aktivitou, tak zahraničním obchodem.

Na trhu práce došlo v 1. čtvrtletí k výraznému zlepšení. Zaměstnanost v pojetí národních účtů vzrostla meziročně o 1,9 % a mezičtvrtletně o 1,5 %.

 

Poznámka:
Spolu se zveřejněním předběžného odhadu HDP za 1. čtvrtletí 2016 byly aktualizovány sezónně očištěné údaje za rok 2014 a 2015 (tabulky tab_VS a tab_ZS v časových řadách). Bližší informace o této revizi naleznete v článku Změna přístupu k sezónnímu očištění HDP, který bude zveřejněn v květnovém vydání časopisu Statistika&My.

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 10. května 2016
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 3. června 2016
(Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2016)[1] Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

 

  • cpoh051716.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 17.05.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz