Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2021

HDP klesl mezičtvrtletně o 0,3 %

30.04.2021
Kód: 050055-21
 

Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,3 % a meziročně o 2,1 %.


Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,3 % nižší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku klesl o 2,1 %.

Negativní meziroční vývoj HDP byl ovlivněn především setrvale klesajícími výdaji na konečnou spotřebu domácností. Naopak pozitivně přispívaly výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí a zahraniční poptávka, v obou případech však méně než závěrem minulého roku. Pokles hrubé přidané hodnoty byl ovlivněn zejména vývojem ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství a v profesních, vědeckých, technických a administrativních činnostech.

Zaměstnanost[2] mezičtvrtletně vzrostla o 0,2 % a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku klesla o 1,6 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 26. dubna 2021
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 1. června 2021
(Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2021)[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] V pojetí národních účtů.

 

  • cpoh043021.docx
  • Tiskové sdělení: HDP klesl mezičtvrtletně o 0,3 %
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor mp3)
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.04.2021
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz