Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2017

Růst české ekonomiky pokračoval

16.05.2017
Kód: 050055-17
 

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt v 1. čtvrtletí mezičtvrtletně o 1,3 % a meziročně o 2,9 %.


Růst české ekonomiky na počátku roku 2017 pokračoval. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] byl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 1,3 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl o 2,9 %.

K tomuto vývoji přispěla zejména zahraniční poptávka podpořená rostoucí spotřebou domácností. Podle předběžného odhadu rostla výkonnost většiny odvětví národního hospodářství, tj. nejen zpracovatelského průmyslu, ale také většiny odvětví služeb.

Zaměstnanost[2] byla v 1. čtvrtletí o 0,6 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku vzrostla o 1,5 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, vedoucí Oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 10. května 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 2. června 2017
(Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2017)[1] Všechny uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] V pojetí národních účtů.

 

  • cpoh051617.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz