Předběžný odhad čtvrtletního HDP - 2. čtvrtletí 2011

Růst HDP ve 2. čtvrtletí zpomalil

12.08.2011
Kód: r-5001-11
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy se ve 2. čtvrtletí zvýšil podle předběžného odhadu meziročně o 2,4 %, resp. o 0,2 % ve srovnání s předchozím čtvrtletím. Zdrojem růstu zůstává i přes částečné zpomalení zahraniční obchod, opačně působil pokles výdajů na konečnou spotřebu. Celková zaměstnanost meziročně vzrostla o 0,7 %, oproti 1. čtvrtletí se nezměnila.


* * *

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy, sezónnost a nestejný počet pracovních dní * / vzrostl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,4 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %.
Vývoj poptávkové strany ekonomiky byl stejně jako v předchozích pěti čtvrtletích výslednicí dvou protichůdných tendencí. Stabilním zdrojem růstu HDP zůstává i nadále zahraniční obchod, jeho pozitivní příspěvek ke zvýšení výkonnosti ekonomiky se však postupně snižuje. Vývoj HDP naopak negativně ovlivňují výdaje na konečnou spotřebu domácností a letos také institucí vládního sektoru.
Na straně nabídky to byl opět zpracovatelský průmysl, který i přes zpomalení meziročního přírůstku nejvýrazněji podpořil růst ekonomiky. Opačně působily meziroční poklesy hrubé přidané hodnoty ve stálých cenách v odvětvích zemědělství, tržní a netržní služby.

Zaměstnanost v pojetí národních účtů a po očištění o vliv sezónnosti ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,7 %, přičemž se od posledního loňského čtvrtletí prakticky nezměnila a stabilizovala se na úrovni 5,2 mil. zaměstnaných osob.

_______________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Standardní odhad tvorby a užití HDP za 2. čtvrtletí 2011 bude v souladu s Edičním plánem zveřejněn 8. září.  • chdp081611.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz