Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2012

HDP v 1. čtvrtletí dále klesal

15.05.2012
Kód: r-5001-12
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně i mezičtvrtletně shodně o 1,0 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost */ klesl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu, založeného na dílčích statistických a administrativních datových zdrojích, v meziročním i mezičtvrtletním srovnání shodně o 1,0 %.
Pokles HDP byl do jisté míry důsledkem mimořádného vývoje dvou jindy relativně stabilních složek. V odvětví peněžnictví a pojišťovnictví poklesla tvorba hrubé přidané hodnoty v penzijních fondech a také u pojišťoven. Propad druhé složky, spotřební daně z tabákových výrobků, byl důsledkem předzásobení ve 4. čtvrtletí v reakci na letošní zvýšení daňové sazby, což se promítlo zejména do mezičtvrtletního srovnání. Vývoj tvorby hrubé přidané hodnoty a HDP byl negativně ovlivněn i dalším propadem přidané hodnoty v odvětví stavebnictví.
V běžných cenách HDP vzrostl o více než 2 %, což však bylo zcela eliminováno zvýšením úhrnné cenové hladiny o 3,2 %.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů, očištěná o vliv sezónnosti se v 1. čtvrtletí meziročně ani mezičtvrtletně v zásadě nezměnila.

_____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 11. května 2012
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 8. června 2012 (čtvrtletní národní účty za 1. čtvrtletí 2012)  • cpoh051512.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.05.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz