Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2016

Mezičtvrtletní růst pokračoval

15.11.2016
Kód: 050055-16
 

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí meziročně o 1,9 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %.


Růst české ekonomiky ve 3. čtvrtletí 2016 pokračoval pomalejším tempem než v předchozích čtvrtletích. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] se podle předběžného odhadu zvýšil meziročně o 1,9 %mezičtvrtletně o 0,3 %.

Při porovnání s 2. čtvrtletím 2016 byl růst HDP ve 3. čtvrtletí mírnější zejména v důsledku zpomalení růstu v průmyslu. Meziroční růst HDP byl i nadále podporován rostoucí spotřebou domácností a vyšší zahraniční poptávkou, zatímco negativně působila nižší investiční aktivita.

Zaměstnanost[2] byla ve 3. čtvrtletí o 1,7 % vyšší než ve stejném období minulého roku a oproti předchozímu čtvrtletí se nezměnila.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, vedoucí Oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 9. listopadu 2016
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 2. prosince 2016
(Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2016)[1] Všechny zde uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] Zaměstnanost v pojetí národních účtů.

 

  • cpoh111516.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz