Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2016

Ekonomika vzrostla v roce 2016 o 2,3 %

14.02.2017
Kód: 050055-16
 

Podle předběžného odhadu byl hrubý domácí produkt v roce 2016 o 2,3 % vyšší než v předchozím roce. Ve 4. čtvrtletí se HDP meziročně zvýšil o 1,7 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 0,2 %.


Po mimořádně úspěšném roce 2015 se české ekonomice dařilo zvyšovat výkonnost i v roce 2016. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] vzrostl za celý rok 2016 podle předběžného odhadu o 2,3 %. K jeho růstu přispívaly zejména spotřeba domácností a zahraniční obchod. Z rostoucí domácí a zahraniční poptávky těžila většina odvětví národního hospodářství, zejména zpracovatelský průmysl. Výjimkou bylo stavebnictví, jehož výkonnost byla výrazně nižší než v roce 2015.

Ekonomika ke konci roku rostla srovnatelným tempem jako v předchozím čtvrtletí. Ve 4. čtvrtletí vzrostl hrubý domácí produkt mezičtvrtletně o 0,2 % a meziročně o 1,7 %. Růst HDP byl podpořen zejména zpracovatelským průmyslem. Na výdajové straně pokračoval trend předchozích čtvrtletí, kdy ve prospěch růstu HDP působily jak stabilně rostoucí spotřeba domácností, tak zahraniční poptávka.

Trh práce byl v roce 2016 pozitivně ovlivněn pokračujícím ekonomickým růstem. Zaměstnanost[2] byla o 1,8 % vyšší než v roce 2015. Ve 4. čtvrtletí se zaměstnanost zvýšila meziročně o 2,1 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,6 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, vedoucí Oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 9. února 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 3. března 2017
(Tvorba a užití HDP za 4. čtvrtletí 2016)[1] Všechny zde uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] Zaměstnanost v pojetí národních účtů.

 

  • cpoh021417.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.02.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz