Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2020

HDP klesl meziročně o 5,8 %

30.10.2020
Kód: 050055-20
 

Podle předběžného odhadu klesl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí meziročně o 5,8 %, mezičtvrtletně vzrostl o 6,2 %.

Tuzemská ekonomika ve třetím čtvrtletí zmírnila svůj propad, mezičtvrtletně došlo díky nízké srovnávací základně k jejímu růstu. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 byl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 5,8 % nižší než ve stejném čtvrtletí předchozího roku a v porovnání s předchozím čtvrtletím vzrostl o 6,2 %.

Negativní meziroční vývoj HDP byl způsoben především poklesem tvorby kapitálu a nižší spotřebou domácností. K poklesu hrubé přidané hodnoty (HPH) došlo ve většině odvětví národního hospodářství. Negativní vliv na snížení HPH měl zejména vývoj v průmyslu a ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a pohostinství.

Zaměstnanost2 klesla oproti stejnému čtvrtletí loňského roku o 1,7 % a oproti předchozímu čtvrtletí o 0,1 %.

___________________
Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, vedoucí oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 27. října 2020
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI:
1. prosince 2020
(Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2020)1 Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
2 V pojetí národních účtů.

  • cpoh103020.docx
  • Tiskové sdělení: HDP klesl meziročně o 5,8 %
  • Vyjádření Vladimíra Kermieta, ředitele odboru národních účtů ČSÚ
    (soubor m4a)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 30.10.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz