Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2017

HDP v roce 2017 vzrostl o 4,5 %

16.02.2018
Kód: 050055-17
 

Hrubý domácí produkt vzrostl v roce 2017 podle předběžného odhadu o 4,5 %. Ve 4. čtvrtletí HDP mezičtvrtletně vzrostl o 0,5 % a meziročně se zvýšil o 5,1 %.


Česká ekonomika zaznamenala v uplynulém roce dynamický růst. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost[1] vzrostl v roce 2017 podle předběžného odhadu o 4,5 %. K jeho růstu přispěly významně všechny složky poptávky, zejména zahraniční poptávka a spotřební výdaje domácností. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství, především průmyslu, ale i odvětvím služeb.

Výkonnost ekonomiky i v závěru roku rostla. V posledním čtvrtletí předchozího roku vzrostl HDP oproti 3. čtvrtletí o 0,5 % a meziročně o 5,1 %. K růstu HDP ve 4. čtvrtletí přispěly rovnoměrně všechny složky poptávky.

Trh práce byl v roce 2017 pozitivně ovlivněn silným ekonomickým růstem. Zaměstnanost[2]  vzrostla v loňském roce o 1,6 %. Ve 4. čtvrtletí se zaměstnanost v porovnání s předchozím čtvrtletím nezměnila a meziročně se zvýšila o 1,5 %.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Jan Benedikt, oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750, e‑mail: jan.benedikt@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 12. února 2018
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 2. března 2018
(Tvorba a užití HDP za 4. čtvrtletí 2017)[1] Všechny zde uváděné údaje jsou očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

[2] Zaměstnanost v pojetí národních účtů.

 

  • cpoh021618.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 16.02.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz