Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2013

Pokles HDP se v 1. čtvrtletí prohloubil

15.05.2013
Kód: r-5001-13
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,9 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,8 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / klesl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,9 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,8 %. Z aktuálně dostupných dílčích statistických a administrativních datových zdrojů vyplývá, že na prohlubujícím se meziročním a mezičtvrtletním poklesu HDP se základní poptávkové a nabídkové agregáty podílely značně diferencovaně.

Složky poptávky
Vývoj výdajů na konečnou spotřebu domácností, vládních a neziskových institucí v minulém čtvrtletí již nebyl hlavní příčinou hospodářského poklesu. Nízká inflace podporovala stabilizaci poptávky domácností zejména po spotřebním zboží netrvanlivého charakteru. Tvorba fixního kapitálu je dlouhodobě poznamenána klesající ochotou podnikatelských subjektů a vládních institucí investovat zejména do obydlí a ostatních budov a staveb. Významný obrat nastal v posledních měsících ve vývoji zahraničního obchodu a jeho příspěvku k tvorbě HDP. Snižující se zahraniční poptávka v důsledku všeobecné ekonomické recese se postupně promítá do exportních možností tuzemské ekonomiky. Po třech letech růstu klesl v uplynulém čtvrtletí tuzemský vývoz a zahraniční obchod přestal být zdrojem růstu HDP.

Struktura nabídky
Pokles zahraniční poptávky se promítl zejména do snížené tvorby hrubé přidané hodnoty exportně orientovaných odvětví, k nejvíce postiženým patřila výroba dopravních prostředků. Klesající investiční aktivita vyvolala další propad stavebnictví. Meziroční a zejména mezičtvrtletní vývoj HDP byly negativně ovlivněny nerovnoměrným výběrem některých daní z produktů. Výrazné předzásobení tabákovými produkty a s ním spojený vysoký výběr příslušné spotřební daně v posledním loňském čtvrtletí byly příčinou značně podprůměrného příjmu z této daně v prvním letošním čtvrtletí.
___________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní .


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 86 5, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 13. května 2013
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 4. června 2013 (národní účty za 1. čtvrtletí 2013)  • cpoh051513.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz