Předběžný odhad čtvrtletního HDP - 4. čtvrtletí 2010

HDP vloni vzrostl o 2,3 %, z toho ve 4. čtvrtletí o 2,9 %

15.02.2011
Kód: r-5001-10
 
Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, vzrostl v roce 2010 celkem o 2,3 %, z toho v samotném 4. čtvrtletí meziročně o 2,9 %, respektive o 0,5 % oproti 3. čtvrtletí. Celková zaměstnanost v roce 2010 se ve srovnání s rokem 2009 snížila o 0,7 %, v posledním loňském čtvrtletí však v porovnání s předchozím kvartálem o 0,5 % vzrostla.


* * *

Ve 4. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt proti stejnému čtvrtletí roku 2009 o 2,9 % (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní). Ve srovnání s 3. čtvrtletím byl HDP vyšší o 0,5 %. Ve srovnatelných cenách dosáhl téměř 99 % úrovně vrcholu konjunktury z 3. čtvrtletí roku 2008. Pozitivní meziroční i mezičtvrtletní vývoj byl ovlivněn hlavně rostoucí výkonností průmyslových odvětví, zejména výroby dopravních prostředků, strojírenství a výroby elektrických strojů. Pokračující pokles hrubé přidané hodnoty zaznamenala stejně jako v předchozích čtvrtletích odvětví stavebnictví a zemědělství. Bez korekce o vliv rozdílného počtu pracovních dní vzrostl ve 4. čtvrtletí HDP meziročně o 3,2 %.

V úhrnu za rok 2010 byl HDP v meziročním srovnání vyšší o 2,3 %. Růst ekonomiky byl zejména ve druhé polovině roku zajišťován postupně rostoucí výkonností průmyslových odvětví a tržních služeb. Ekonomické oživení v zemích hlavních obchodních partnerů působilo pozitivně v tradičních exportně orientovaných odvětvích – v chemickém a gumárenském průmyslu, strojírenství a kovovýrobě, výrobě dopravních prostředků a elektrických strojů. Naopak snížení tvorby hrubé přidané hodnoty postihlo v důsledku poklesu objemu zakázek a poptávky po nových bytech stavebnictví a ve druhé polovině roku vlivem nepříznivých klimatických podmínek též zemědělství. Vývoj HDP byl negativně poznamenán také redukcí rozpočtových výdajů organizací sektoru vládních institucí, která se výrazněji promítla do jejich hospodaření ve 2. pololetí.

Na velikost jednotlivých složek poptávky po výrobcích a službách působila v průběhu loňského roku diferencovaně řada externích a interních často neopakovatelných vlivů, k nimž patřily zejména:
  - růst zahraniční poptávky a s tím související zvyšování podnikových zásob,
  - úsporná opatření směřující k redukci rozpočtových schodků a deficitu sektoru vládních institucí,
  - změna struktury výdajů domácností související s vývojem jejich disponibilních důchodů a s úpravou snížené sazby DPH,
  - ukončení možnosti zrychleného odepisování dopravních prostředků k 30. červnu,
  - nepříznivé klimatické podmínky pro zemědělství v letních měsících,
  - rozvoj fotovoltaické energetiky.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů a po očištění o vliv sezónnosti vzrostla v posledním loňském čtvrtletí v meziročním srovnání o 0,2 % a v porovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %. Dílčí přírůstky přitom zaznamenala některá odvětví tržních služeb, zatímco zaměstnanost v průmyslu se meziročně ani mezičtvrtletně téměř nezměnila. Ve srovnání s předchozím rokem se snížila celková zaměstnanost v roce 2010 v průměru o 0,7 %, přičemž ve druhé polovině roku počet zaměstnaných osob již dále neklesal.

* * *

Standardní odhad tvorby a užití HDP bude zveřejněn 11. března.
Kontakt: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz • cpoh021511.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.02.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz