Předběžný odhad čtvrtletního HDP - 3. čtvrtletí 2011

Růst HDP se ve 3. čtvrtletí zastavil

15.11.2011
Kód: r-5001-11
 




Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,5 %, v mezičtvrtletním srovnání se přitom nezměnil. Celková zaměstnanost meziročně klesla o 0,1 %, oproti předchozímu čtvrtletí však byla vyšší o 0,5 %.


* * *

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy, sezónnost a nestejný počet pracovních dní * / vzrostl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,5 %. Mezičtvrtletně však HDP stagnoval a potvrdil tak trend postupného zpomalování růstu výkonnosti ekonomiky.
Postupný pokles domácí poptávky byl i v uplynulém čtvrtletí kompenzován pozitivním vývojem zahraničního obchodu, který i přes oslabení zahraniční poptávky zůstává jedinou zvyšující se výdajovou složkou HDP.
Na nabídkové straně ekonomiky byl i nadále hlavním zdrojem růstu zpracovatelský průmysl a v jeho rámci zejména výroba dopravních prostředků. Opačně působily meziroční poklesy hrubé přidané hodnoty zejména v odvětvích zemědělství a stavebnictví.

Zaměstnanost v pojetí národních účtů a po očištění o vliv sezónnosti ve 3. čtvrtletí sice meziročně klesla o 0,1 %, v mezičtvrtletním srovnání však po dvou po sobě jdoucích poklesech vzrostla o 0,5 %, tj. o 28 tisíc osob.
_______________________________
*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní




Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Standardní odhad tvorby a užití HDP za 3. čtvrtletí 2011 bude v souladu s Edičním plánem zveřejněn 9. prosince.



  • chdp111511.doc
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz