Předběžný odhad čtvrtletního HDP - 2. čtvrtletí 2010

HDP ve 2. čtvrtletí vzrostl meziročně o 2,2 %

13.08.2010
Kód: r-5001-10
 
Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, vzrostl ve 2. čtvrtletí meziročně o 2,2 % a ve srovnání s 1. čtvrtletím o 0,8 %. Celková zaměstnanost se meziročně snížila o 1,0 %, proti předchozímu čtvrtletí naopak o 0,1 % vzrostla.


* * *

Ve 2. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt proti stejnému období loňského roku o 2,2 % (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní). Ve srovnání s 1. čtvrtletím byl HDP vyšší o 0,8 %. Pokud by nebyl brán v úvahu rozdílný počet pracovních dní v letošním a loňském 2. čtvrtletí, byl by HDP meziročně vyšší o 2,7 %. Meziroční zvýšení HDP bylo stejně jako v 1. čtvrtletí pozitivně ovlivněno především růstem zpracovatelského průmyslu, který však byl zčásti důsledkem velmi nízké loňské srovnávací základny. Výraznější meziroční přírůstky byly zaznamenány také v odvětvích dopravy a tržních služeb.

Zatímco HDP v uplynulém čtvrtletí vzrostl jak meziročně, tak i ve srovnání s předchozím čtvrtletím, celková zaměstnanost v pojetí národních účtů a po očištění o vliv sezónnosti meziročně o 1,0 % klesla. Na meziročním snížení počtu zaměstnaných osob o 52,2 tis. osob se podílela především průmyslová odvětví poklesem o 41,5 tis. osob. Oproti 1. čtvrtletí byla celková zaměstnanost o nepatrných 0,1 % vyšší, a to hlavně vlivem aktuální stabilizace zaměstnanosti v průmyslových odvětvích.

* * *

Standardní odhad tvorby a užití HDP bude zveřejněn 8. září.
Kontakt: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz  • cpoh081310.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz