Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí 2013

HDP ve 4. čtvrtletí vzrostl meziročně o 0,8 %

14.02.2014
Kód: r-5001-13
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy vzrostl ve 4. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 0,8 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 1,6 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost */ vzrostl v posledním loňském čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 0,8 % a mezičtvrtletně o 1,6 %. V celoročním úhrnu byl HDP v porovnání s rokem 2012 nižší o 1,1 %.

Na výdajové straně ekonomiky se na meziročním růstu celkové poptávky v posledním loňském čtvrtletí podílela především tvorba fixního kapitálu a v jejím rámci zejména investice do dopravních prostředků a strojního vybavení. Výdaje na konečnou spotřebu domácností i vládních institucí zůstaly přibližně na úrovni předchozího roku. V zahraničním obchodě vzrostl vývoz zboží o výrazných 4,8 %, obdobně se však vyvíjel i dovoz zboží, který se zvýšil o 4,5 %. Příspěvek zahraničního obchodu k růstu celkové poptávky proto byl pouze nepatrný.

Na nabídkové straně ekonomiky se meziročně zvýšila tvorba hrubé přidané hodnoty zejména v odvětvích zpracovatelského průmyslu, energetiky, peněžnictví a pojišťovnictví. Naopak stavebnictví, zemědělství, obchod, doprava a většina odvětví služeb nedosáhly úrovně předchozího roku. K meziročnímu i mezičtvrtletnímu růstu HDP přispěl vývoj daní z produktů, především spotřební daně z tabákových výrobků a alkoholu.

Meziroční snížení HDP o 1,1 % za rok 2013 bylo důsledkem především slabé poptávky po investičním zboží a částečně i poklesem aktivního salda zahraničního obchodu. Výdaje na konečnou spotřebu zůstaly přibližně na úrovni předchozího roku.
_____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 12 . února 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 6. března 2014 (Tvorba a užití HDP za 4. čtvrtletí 2013)  • cpoh021414.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.02.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz