Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2014

Výkon české ekonomiky se zvýšil ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %

14.11.2014
Kód: 050055-14
 
Hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / vzrostl ve třetím čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,3 %, ve srovnání s druhým čtvrtletím se zvýšil o 0,3 %.

K příznivému vývoji ekonomiky a tvorbě hrubé přidané hodnoty přispěla zejména odvětví zpracovatelského průmyslu, kde se výrazně dařilo výrobě dopravních prostředků, chemických látek a chemických přípravků. Naopak v odvětví finančního zprostředkování docházelo i nadále k poklesu hrubé přidané hodnoty.

Zaměstnanost v pojetí národních účtů po očištění o vliv sezónnosti ve 3. čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,5 % a mezičtvrtletně o 0,2 %. Ve 3. čtvrtletí bylo v národním hospodářství zaměstnáno 5,1 mil. osob.
____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247 , e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 11 . listopadu 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 28. listopadu 2014 (Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2014)  • cpoh111414.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.11.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz