Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2014

HDP ve 2. čtvrtletí vzrostl meziročně o 2,6 %

14.08.2014
Kód: 050055-14
 
Hrubý domácí produkt vzrostl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,6 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím se nezměnil.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / vzrostl v druhém čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 2,6 %, ve srovnání s prvním čtvrtletím se nezměnil.

Pro pozitivní vývoj ekonomiky a tvorby hrubé přidané hodnoty (HPH) mělo klíčový význam pokračující oživení zpracovatelského průmyslu. Výrazně se dařilo zejména výrobě dopravních prostředků, pryžových a plastových výrobků. Naopak v odvětví finančního zprostředkování došlo meziročně k poklesu hrubé přidané hodnoty.

V mezičtvrtletním srovnání se HDP nezměnil a to zejména v důsledku výrazného poklesu příjmů ze spotřební daně z tabákových výrobků, vyplývajícího z předzásobení koncem loňského roku na úkor letošního prvního a druhého čtvrtletí.

Zaměstnanost v pojetí národních účtů a po očištění o vliv sezónnosti ve 2. čtvrtletí meziročně vzrostla o 0,1 % a mezičtvrtletně se nezměnila. Ve 2. čtvrtletí bylo v národním hospodářství zaměstnáno 5,1 mil. osob.
_________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 0 54 247 , e-mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 11 . srpna 2014
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 29. srpna 2014 (Tvorba a užití HDP za 2. čtvrtletí 2014)  • cpoh081414.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.08.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz