Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2012

HDP ve 3. čtvrtletí dále klesal

14.11.2012
Kód: r-5001-12
 
Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,5 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,3 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost * / klesl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu, založeného na dílčích statistických a administrativních datových zdrojích, meziročně o 1,5 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,3 %.

Příčinou prohlubujícího se poklesu HDP ve 3. čtvrtletí byla především postupně slábnoucí domácí poptávka, zejména snižující se investice do staveb, strojního vybavení a dopravních prostředků, klesající tendenci však měly i spotřební výdaje domácností. Přebytky zahraničního obchodu přitom již nebyly, stejně jako v 1. pololetí, schopné kompenzovat snižující se tuzemskou spotřebu.

Pokles úhrnné poptávky měl dopad do vývoje tvorby odvětvové hrubé přidané hodnoty. Vedle postupně klesající stavební výroby vlivem nedostatku objemově významných zakázek byl negativním vývojem poptávky postižen také klíčový segment ekonomiky, průmysl. Celkový pokles průmyslové produkce ovlivnila nejen objemově významná strojírenská odvětví výroba dopravních prostředků a výroba strojů a zařízení, ale také potravinářský, dřevařský a papírenský průmysl a další odvětví.

V úhrnu za 1. až 3. čtvrtletí klesl hrubý domácí produkt přibližně o 1 %, úhrnná cenová hladina přitom byla o 1,3 % vyšší než ve stejném období minulého roku.
_________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865 , e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 13. listopadu 2012
Internetové stránky ČSÚ: /csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 7. prosince 2012 (čtvrtletní národní účty za 3. čtvrtletí 2012)  • cpoh111512.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz