Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2015

HDP vzrostl ve 3. čtvrtletí meziročně o 4,3 %

13.11.2015
Kód: 050055-15
 

Hrubý domácí produkt vzrostl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 4,3 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,5 %.


Česká ekonomika ve 3. čtvrtletí i nadále významně rostla. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*/ se podle předběžného odhadu ve 3. čtvrtletí zvýšil meziročně o 4,3 % a ve srovnání s 2. čtvrtletím 2015 o 0,5 %.

Růst HDP byl tažen zejména zpracovatelským průmyslem, s významným přispěním stavebnictví a obchodu. Na výdajové straně působily ve prospěch růstu HDP rostoucí investiční aktivita, zahraniční poptávka i spotřeba domácností.

Pokračující hospodářský růst se pozitivně projevil i na trhu práce. Zaměstnanost v pojetí národních účtů ve 3. čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,1 % a mezičtvrtletně se nezměnila.

__________________________________
*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 10. listopadu 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 27. listopadu 2015
(Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2015)

  • cpoh111315.docx
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.11.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz