Předběžný odhad HDP - 3. čtvrtletí 2017

Růst české ekonomiky pokračoval

14.11.2017
Kód: 050055-17
 

Podle předběžného odhadu vzrostl hrubý domácí produkt ve 3. čtvrtletí mezičtvrtletně o 0,5 % a meziročně o 5,0 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) české ekonomiky i nadále mezičtvrtletně rostl. HDP očištěný o cenové vlivy a sezónnost1 byl ve 3. čtvrtletí podle předběžného odhadu o 0,5 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a v porovnání se stejným čtvrtletím loňského roku vzrostl o 5,0 %.

Podle předběžného odhadu přispěly k meziročnímu růstu rovnoměrně všechny hlavní výdajové složky HDP. Na růstu domácí poptávky se podílela stabilně rostoucí spotřeba domácností a pokračující růst investičních výdajů. Dařilo se většině odvětví národního hospodářství, především průmyslu, ale i odvětvím služeb.

Na trhu práce pokračoval růst zaměstnanosti. Ve 3. čtvrtletí byla zaměstnanost2 o 0,8 % vyšší než v předchozím čtvrtletí a oproti stejnému čtvrtletí loňského roku vzrostla o 2,0 %.

_____________________
Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247,
e‑mail: 
vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, vedoucí Oddělení čtvrtletních odhadů, tel. 274 052 750,
e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 9. listopadu 2017
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp

Termín zveřejnění další RI: 1. prosince 2017
(Tvorba a užití HDP za 3. čtvrtletí 2017)

1 Všechny uváděné údaje jsou očištěny o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.
2 V pojetí národních účtů.

  • cpoh111417.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.11.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz