Předběžný odhad HDP - 2. čtvrtletí 2012

Pokles HDP se ve 2. čtvrtletí prohloubil

14.08.2012
Kód: r-5001-12
 Hrubý domácí produkt očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy klesl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 1,2 % a ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 0,2 %.

Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost */ klesl ve 2. čtvrtletí podle předběžného odhadu, založeného na dílčích statistických a administrativních datových zdrojích, meziročně o 1,2 % a v mezičtvrtletním srovnání o 0,2 %.

Důvody negativního meziročního vývoje tvorby HDP ve 2. čtvrtletí byly ve srovnání s předchozím obdobím odlišné. Zatímco v 1. čtvrtletí se na něm do značné míry podílely předchozí předzásobení tabákovými výrobky (s dopadem do příslušné spotřební daně) a pokles tvorby přidané hodnoty v odvětvích peněžnictví a pojišťovnictví, ve 2. čtvrtletí přestalo být zdrojem zvyšování výkonnosti ekonomiky objemově nejvýznamnější odvětví průmyslu. Ten sice v meziročním srovnání mírně vzrostl, úrovně 1. čtvrtletí však nedosáhl. V meziročním srovnání se dále prohloubil propad tvorby přidané hodnoty ve stavebnictví, loňských výsledků nedosáhla ani odvětví obchodu a ubytování. Nižší než loňská úhrnná poptávka po HDP byla opět výrazně podpořena výsledkem zahraničního obchodu zbožím, jehož aktivní saldo v běžných cenách (48 mld. Kč) bylo o více než 20 mld. Kč větší než před rokem. Domácí poptávka loňské úrovně nedosáhla.

V 1. pololetí byla v úhrnu za všechna odvětví vytvořena hrubá přidaná hodnota na úrovni předchozího roku, nižší tvorba HDP o přibližně 1 % souvisela s poklesem daní z produktů.

_____________________________

*/ Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní


Kontaktní osoba: Ing. Jan Heller, ředitel Odboru čtvrtletních národních účtů, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 10 . srpna 2012
Internetové stránky ČSÚ: www.czso.cz/csu/czso/2-aktual-hdp
Termín zveřejnění další RI: 7. září 2012 (čtvrtletní národní účty za 2. čtvrtletí 2012)  • cpoh081412.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.08.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz