Předběžný odhad čtvrtletního HDP - 1. čtvrtletí 2011

HDP vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně o 2,5 %

13.05.2011
Kód: r-5001-11
 
Hrubý domácí produkt, očištěný o cenové, sezónní a kalendářní vlivy, vzrostl v 1. čtvrtletí meziročně o 2,5 % a ve srovnání s posledním loňským čtvrtletím o 0,6 %. Celková zaměstnanost byla meziročně vyšší o 0,8 %, oproti předchozímu čtvrtletí se nezměnila.


* * *

V 1. čtvrtletí vzrostl podle předběžného odhadu hrubý domácí produkt proti stejnému období loňského roku o 2,5 % (v reálném vyjádření a po očištění o sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní). Ve srovnání se 4. čtvrtletím 2010 byl HDP vyšší o 0,6 %.
Klíčovou roli v pokračujícím oživení ekonomiky měl i nadále zpracovatelský průmysl růstem vytvořené hrubé přidané hodnoty meziročně o více než deset procent. Úrovně loňského 1. čtvrtletí naopak nedosáhla v důsledku rozpočtových opatření některá odvětví netržních služeb. Meziroční pokles tvorby hrubé přidané hodnoty v reálném vyjádření postihl také odvětví stavebnictví a zemědělství.
Vývoj výdajových složek byl v meziročním vyjádření značně diferencovaný. Pozitivně působil zejména předstih růstu vývozu před dovozem a částečně i růst tvorby fixního kapitálu. Výdaje institucí vládního sektoru na konečnou spotřebu byly naopak nižší než v prvním loňském čtvrtletí.
Bez odstranění vlivu rozdílného počtu pracovních dní vzrostl v 1. čtvrtletí HDP meziročně o 2,8 %.

Celková zaměstnanost v pojetí národních účtů a po očištění o vliv sezónnosti se v meziročním srovnání zvýšila o 0,8 %, tj. téměř o 40 tisíc osob. Zásluhu na tom má především zpracovatelský průmysl, kde růst počtu zaměstnaných osob přesáhl jedno procento. V porovnání s posledním loňským čtvrtletím se však celková zaměstnanost nezměnila.

* * *

Standardní odhad tvorby a užití HDP bude zveřejněn 9. června.
Kontakt: Ing. Jan Heller, tel. 274 052 865, e-mail: jan.heller@czso.cz  • chdp051311.doc
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.05.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz