Předběžný odhad HDP - 1. čtvrtletí 2015

Růst české ekonomiky zrychlil

15.05.2015
Kód: 050055-15
 

Hrubý domácí produkt vzrostl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 3,9 % a ve srovnání s posledním čtvrtletím předchozího roku o 2,8 %.

Na začátku letošního roku růst české ekonomiky významně zrychlil. Hrubý domácí produkt (HDP) očištěný o cenové vlivy a sezónnost*) vzrostl v 1. čtvrtletí podle předběžného odhadu meziročně o 3,9 % a ve srovnání se 4. čtvrtletím 2014 o 2,8 %.

Hrubá přidaná hodnota (HPH) se zvýšila meziročně o 3,9 % a mezičtvrtletně o 1,7 %. Na odlišný vývoj mezičtvrtletního růstu HDP a HPH měly vliv především legislativní úpravy v oblasti spotřebních daní z tabákových výrobků, které ve 4. čtvrtletí 2014 ovlivnily růst HDP negativně a naopak v 1. čtvrtletí 2015 pozitivně.

Klíčový význam pro příznivý vývoj české ekonomiky měl pokračující růst téměř všech odvětví zpracovatelského průmyslu, zejména výroby dopravních prostředků a strojů a zařízení.

Pozitivní ekonomický vývoj se projevil i na trhu práce. Zaměstnanost v pojetí národních účtů v 1. čtvrtletí vzrostla meziročně o 1,1 % a mezičtvrtletně o 0,7 %, což je největší růst od začátku roku 2008.

____________________________________
*) Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny zde uváděné údaje očištěny o změny cen, sezónní vlivy a nestejný počet pracovních dní.

 

Zodpovědný vedoucí pracovník: Vladimír Kermiet, ředitel Odboru národních účtů, tel. 274 054 247, e‑mail: vladimir.kermiet@czso.cz
Kontaktní osoba: Tereza Košťáková, tel. 274 052 750, e‑mail: tereza.kostakova@czso.cz
Aktuálnost použitých datových zdrojů: 12. května 2015
Internetové stránky ČSÚ: https://www.czso.cz/csu/czso/ctvrtletni-narodni-ucty-tvorba-a-uziti-hdp-a-predbezny-odhad-hdp
Termín zveřejnění další RI: 29. května 2015
(Tvorba a užití HDP za 1. čtvrtletí 2015)

  • cpoh051515.docx
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.05.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz