Hrubý domácí produkt - Časové řady ukazatelů čtvrtletních účtů

 

 • Tab_VS Výdaje na hrubý domácí produkt, sezonně očištěno
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_V Výdaje na hrubý domácí produkt
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_ZS Zdroje hrubého domácího produktu, sezonně očištěno
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_Z Zdroje hrubého domácího produktu
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_GS Příspěvky k vývoji HDP a HPH, sezonně očištěno
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_N Hrubý domácí produkt důchodovou metodou
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_M Mzdy a platy
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_S Sociální příspěvky zaměstnavatelů
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_KS Věcné členění tvorby hrubého fixního kapitálu, sezonně očištěno
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_K Věcné členění tvorby hrubého fixního kapitálu
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_TS Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle trvanlivosti - národní a domácí pojetí, sezonně očištěno
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_T Výdaje na konečnou spotřebu domácností podle trvanlivosti - národní a domácí pojetí
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_VYV Vývoz zboží a služeb do členských států EU / třetích zemí
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_DOV Dovoz zboží a služeb z členských států EU / třetích zemí
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_ZO Zaměstnanci, osoby
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_SO Sebezaměstnaní, osoby
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_O Celková zaměstnanost, osoby
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_E Zaměstnanci, odpracované hodiny
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_H Celková zaměstnanost, odpracované hodiny
  09.01.2023 (kód: 050038-22)
 • Tab_R Reálný hrubý domácí důchod
  09.01.2023 (kód: 050038-22)