Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v roce 2021

 

Podle předběžných výsledků žilo k 31. 12. 2021 ve Zlínském kraji celkem 572 350 obyvatel. Ženy tvořily 50,8 %, což znamenalo 290 739 žen. Oproti počátku roku se počet obyvatel snížil o 1 286 osob. Stav byl ovlivněn především nepříznivým vývojem přirozené měny obyvatelstva. Naopak migrace obyvatelstva stěhováním zaznamenala přírůstek 1,1 osob na 1 000 obyvatel.

Tab 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2021*)

(předběžné údaje)

 Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2021

*) Počty obyvatel navazují na výsledky sčítání lidu, domů a bytů k 26. 3. 2021.

 

V kraji se živě narodilo 6 040 dětí, z toho 3 056 chlapců. Ve srovnání s rokem 2020 se jednalo o nárůst 206 dětí. Nejvyšší porodnost byla zaznamenána v okrese Uherské Hradiště (10,8 živě narozených dětí na 1 000 obyvatel). Mimo manželství se v kraji narodilo 2 604 dětí, což bylo o 91 více než za předchozí rok.

Počet zemřelých v kraji dosáhl 7 984 osob, z toho 51,7 % mužů. Oproti roku 2020 došlo k nárůstu o 190 osob. Jednalo se o 13,9 osob na 1 000 obyvatel. V České republice zemřelo nejvíce lidí ve skupině 70-79 let (43 255). Ve Zlínském kraji bylo nejvíce zemřelých ve věkové skupině 80-89 let (2 573 osob). Následovala kategorie 70-79 let (2 250 osob). Přirozenou měnou ubylo v kraji 1 944 osob, oproti 1 960 obyvatel v roce 2020.

Během roku 2021 bylo uzavřeno 2 651 manželství, tedy 4,6 na 1 000 obyvatel. V přepočtu na 1 000 obyvatel proběhlo nejvíce sňatků v okrese Kroměříž (4,8 na 1 000 obyvatel). Naopak nejnižší hodnota (4,3) byla zaznamenána v uherskohradišťském okrese. V kraji se o první sňatek jednalo ve 2 138 případech ze strany ženicha, u nevěst to bylo ve 2 155 případech. O druhý a další sňatek šlo u 513 mužů a v 537 případech ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořilo 1 896 případů z celkového počtu sňatků.

V kraji se loňský rok rozvedlo 1 087 manželství. Nejvyšší rozvodovost byla zaznamenána v okrese Kroměříž (2,3 na 1 000 obyvatel). V kraji na 1 tis. obyvatel připadalo 1,9 rozvodů. O první rozvod se u mužů jednalo v 913 případech, u žen v 918. Z toho u manželství s dětmi bylo nejvíce rozvedených se 2 potomky (326).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2017 až 2021 (k 31. 12.)

(předběžné údaje)

 Graf 1: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v letech 2017 až 2021

Celkový počet přistěhovalých za rok 2021 představoval 4 833 osob, z toho z ciziny se přistěhovalo 1 931 osob. Největší počet cizinců byl z Ukrajiny (993). Počet přistěhovalých tvořil 8,4 osob na 1 000 obyvatel. Vystěhovalí dosáhli počtu 4 175, na 1 tis. obyvatel se jednalo o 7,3 osob. Do ciziny odešlo 480 obyvatel kraje.

Přírůstek stěhováním v roce 2021 ve Zlínském kraji činil 658 osob, z toho 543 mužů. Oproti tomu v roce 2020 tato hodnota byla v záporných číslech (-476).

Celkový úbytek obyvatelstva v kraji činil v předchozím roce 1 286 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 1 150 osob méně. Úbytek tvořil -2,2 na 1 tis. obyvatel. V okresech se pohybovala tato hodnota od -1,0 v Uherském Hradišti, až po -4,0 v kroměřížském okrese.

 

Graf 2 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2021 (relativní údaje)

(předběžné údaje)

 Graf 2: Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2021

 

Poznámky:

Veškeré údaje se týkají občanů České republiky a cizinců s trvalým pobytem v České republice, občanů třetích zemí s přechodným pobytem na území České republiky na základě dlouhodobého víza (nad 90 dnů) nebo povolení k dlouhodobému pobytu, občanů zemí EU, Norska, Švýcarska, Islandu, Lichtenštejnska a jejich rodinných příslušníků s hlášeným přechodným pobytem na území České republiky a cizinců s platným azylem v České republice. Údaje zohledňují rovněž události (sňatky, narození a úmrtí) českých občanů s trvalým pobytem na území ČR, které nastaly v cizině a byly zaregistrovány zvláštní matrikou v Brně.

Veškeré údaje za rok 2021 jsou předběžné a navazují na výsledky sčítání obyvatel, domů a bytů k 26. 3. 2021.

 

 

  

Kontakt:
Mgr. Renata Polepilová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
renata.polepilova@czso.cz
tel.: 577 004 931

 

 

  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v roce 2021
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2021