Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020

 

K 31. březnu 2020 žilo ve Zlínském kraji 581 862 obyvatel, z toho 50,9 % žen. Od počátku roku se počet obyvatel snížil o 693 osob. Pokles byl způsoben migrací i převahou zemřelých nad narozenými. Proti stejnému období minulého roku výrazně vzrostl počet vystěhovalých (o 38,0 %), méně i počet přistěhovalých (o 6,4 %). Mírně klesl počet zemřelých (o 0,6 %), naopak u živě narozených se projevil mírný nárůst (o 1,0 %).

Na konci března 2020 měl Zlínský kraj 581 862 obyvatel, z toho 296 320 žen. Přirozenou měnou ubylo 315 osob, což je ve srovnání se stejným obdobím minulého roku o 25 osob méně. Od počátku roku se živě narodilo 1 372 dětí, tedy jen o 14 více než v 1. čtvrtletí 2019. Počet zemřelých meziročně klesl o 0,6 %, (v absolutním vyjádření o 11 osob) na 1 687 osob.

Převaha zemřelých nad narozenými se mimo Hl. m. Prahu projevila ve všech krajích. Nejvyšší úbytek obyvatel přirozenou měnou v přepočtu na obyvatele byl v Karlovarském kraji (-3,8 osob na tis. obyvatel), ve Zlínském kraji byl 5. nejvyšší (-2,2 osob na tis. obyvatel). V Hl. m. Praze představoval přirozený přírůstek 0,4 osob na tis. obyvatel.

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

 

V 1. čtvrtletí 2020 se podle předběžných údajů živě narodilo 1 372 dětí, z toho 688 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 674 dětí, tedy 49,1 %. Jako druhé 507, tj. 37,0 % a jako třetí a další v pořadí 191, tedy 13,9 % dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku vzrostl počet narozených dětí mimo manželství o 3,6 % na 599 dětí. Z celkového počtu živě narozených je to 43,7 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 41,2 % (Hl. m. Praha) po 66,7 % (Karlovarský kraj). V 7 krajích podíl převyšuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl druhý nejnižší.

Během prvních tří měsíců roku 2020 zemřelo v kraji 1 687 osob, což je o 11 méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 11,7 osob na 1 tis. obyvatel; mezi kraji se hodnota pohybuje od 10,0 (Hl. m. Praha) po 13,0 osob na 1 tis. obyvatel (Karlovarský kraj). Z celkového počtu zemřelých v kraji bylo 844 mužů a 843 žen. Téměř třetina zemřelých (31,2 %) byla ve věku 80 až 89 let, 90 a více let mělo 15,2 % zemřelých.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020

GrF 1: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2020

Meziročně mírně klesl počet sňatků. Od počátku roku bylo uzavřeno 171 manželství, tedy o 37 méně než ve stejném období minulého roku. V přepočtu je to 1,2 sňatků na tis. obyvatel a stejná hodnota byla zjištěna v Královéhradeckém kraji a v Kraji Vysočina. V mezikrajském srovnání jde o nejnižší hodnotu. Naopak nejvyšší byla zjištěna v Moravskoslezském kraji (1,6 sňatků na tis. obyvatel).

O první sňatek se jednalo v 71,9 % případů ze strany ženicha, u nevěst to bylo v 63,2 %. O druhý a další sňatek šlo v 28,1 % ze strany ženicha a v 33,9 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 55,0 % z celkového počtu sňatků.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2020

Tabulka 2: Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2020

 

Počet rozvodů meziročně klesl o 14,3 %, rozvedlo se 246 manželství. Na 1 tis. obyvatel tak připadá 1,7 rozvodů, tedy druhý nejnižší počet mezi kraji (nejnižší byl v Kraji Vysočina, a to 1,6 a nejvyšší hodnota byla zjištěna v Libereckém kraji, 2,4 rozvodů na tis. obyvatel). O první rozvod se u mužů jednalo v 83,3 %, u žen v 85,0 % případů. O manželství s nezletilými dětmi se jednalo v 63,0 % případů.

Výrazně vzrostl počet vystěhovalých, a to o 38 %, což představuje 420 osob. Počet přistěhovalých se zvýšil o 6,4 %, tedy o 69 osob. Celkový počet vystěhovalých dosáhl 1 526 osob, z toho do ciziny se vystěhovalo 707 obyvatel kraje. Do kraje se přistěhovalo 1 148 osob, z toho z ciziny 467 osob.

Migrací tak v kraji ubylo 378 obyvatel, v přepočtu -2,6 osob na tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil mezi 6 krajů, ve kterých v důsledku stěhování ubylo obyvatel.

Nepříznivé saldo migrace spolu s úbytkem obyvatel přirozenou se projevilo v celkovém úbytku obyvatel o 693 osob. Z toho bylo 106 mužů a 211 žen. V přepočtu je to -4,8 osob na tis. obyvatel. Mezi kraji se celkový přírůstek pohyboval od -6,7 osob (Moravskoslezský kraj) po 8,8 osob na 1 tis. obyvatel (Středočeský kraj).

Také ve všech okresech Zlínského kraje byl v 1. čtvrtletí roku 2020 zjištěn úbytek obyvatel přirozenou měnou. Migrací přibylo obyvatel pouze v okrese Kroměříž, a to 5 obyvatel. Přesto byl ve všech okresech kraje vykázán úbytek obyvatel.

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

 

Graf 2: Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. čtvrtletí 2020

 

Více informací na:

Stav a pohyb obyvatelstva v ČR - 1. čtvrtletí 2020

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Demografický vývoj obyvatel Zlínského kraje v 1. čtvrtletí 2020
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje
  • Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v 1. čtvrtletí 2020