Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2021

 

Ve Zlínském kraji k 30. 6. 2021 žilo podle předběžných výsledků celkem 579 332 obyvatel. Počet žen činil 295 167, tedy 50,9 %. Počet obyvatel se od počátku roku snížil o 787 osob. Pokles byl opět způsoben především rozdílem mezi narozenými a zemřelými.

K 30. 6. 2021 bylo ve Zlínském kraji 579 332 obyvatel, z toho 50,9 % žen. Od počátku roku došlo k poklesu o 787 obyvatel. Nejméně osob ubylo v okrese Uherské Hradiště (pokles o 70) a nejvíce ve Zlínském okrese (470).

Tab 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2021

Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2021

 

V kraji se živě narodilo 3 010 dětí, z toho 1 511 chlapců. Oproti stejnému období za rok 2020 šlo o 192 dětí více. Nejvyšší porodnost byla zaznamenána v okrese Kroměříž, 11,0 živě narozených na 1 000 obyvatel. Mimo manželství se narodilo 1 301 dětí, což bylo o 108 dětí více, než ve stejném období v předchozím roce.

Počet zemřelých v kraji dosáhl 4 074 osob, z toho 53,3 % mužů. Oproti loňskému roku za sledované období došlo k nárůstu o 749 osob. Jednalo se o 14,2 osob na 1 000 obyvatel. Nejvíce lidí v České republice zemřelo ve věkové skupině 70-79 let (24 159). Ve Zlínském kraji bylo nejvíce zemřelých ve věkové skupině 80-89 let (1 334 osob). Následovala kategorie 70-79 let (1 158 osob). Přirozenou měnou ubylo v kraji 1 064 osob.

Od počátku roku bylo uzavřeno 872 manželství, tedy 3,0 na 1 000 obyvatel. Nejnižší hodnota (2,4) byla zjištěna v Královéhradeckém kraji. Naopak nejvyšší (3,1) byla zaznamenána v Moravskoslezském kraji. Ve Zlínském kraji se o první sňatek jednalo v 699 případech ze strany ženicha, u nevěst to bylo v 681 případech. O druhý a další sňatek šlo o 173 u mužů a 184 ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořilo 622 případů, tj. 71,3 % z celkového počtu sňatků.

V kraji se za 1. pololetí roku 2021 rozvedlo 555 manželství, z toho 355 rozvodů bylo v manželstvích s nezletilými dětmi. O první rozvod se u mužů jednalo v 469 případech, u žen v 480. Nejvyšší rozvodovost byla zaznamenána v okrese Kroměříž (2,5 na 1 tis. obyvatel). V kraji na 1 tis. obyvatel připadalo 1,9 rozvodů; stejnou rozvodovost vykázal Olomoucký a Ústecký kraj. Nižší rozvodovost byla v Kraji Vysočina (1,8) a nejnižší v Hlavním městě Praha (1,7).

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí v letech 2019 až 2021

(předběžné údaje)

Graf 1: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí v letech 2019 až 2021

Za 1. pololetí roku 2021 se do kraje roku přistěhovalo 2 583 lidí, z toho z ciziny počet činil 1 087 osob (z nichž bylo 715 mužů). Počet vystěhovalých dosáhl 2 306, z toho do ciziny se vystěhovalo 441 obyvatel kraje. Meziročně vzrostl počet přistěhovalých o 629 osob, přírůstek stěhováním činil 277 osob. Na 1 000 obyvatel činil počet přistěhovalých 9,0, počet vystěhovalých 8,0 osob.

Přírůstek stěhováním dosahoval za dané období ve Zlínském kraji 277 osob. Pouze Zlínský okres zaznamenal mínusovou hodnotu (-77), ostatní okresy byly v plusových číslech. Ve stejném období roku 2020 tato hodnota byla ve Zlínském kraji v záporných číslech (-674).

Přirozenou měnou a migrací ubylo v kraji celkem v prvním pololetí 787 obyvatel. Ve srovnání se stejným obdobím roku 2020 je to o 394 osob méně. Mezi kraji se celkový přírůstek pohyboval od -9,7 osob (Karlovarský kraj) po 9,8 osob na 1 tis. obyvatel (Středočeský kraj). Ve Zlínském kraji činil -2,7 na 1 tis. obyvatel. Největší úbytek byl zaznamenán ve Zlínském okrese (-5,0 na 1 000 obyvatel).

 

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v prvním pololetí 2021 (relativní údaje)

(předběžné údaje)

 Graf 2: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v prvním pololetí 2021 (relativní údaje)

 

 

Kontakt:
Mgr. Renata Polepilová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e-mail:
renata.polepilova@czso.cz
tel.: 577 004 931

 

 

  • Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2021
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí roku 2021