Zemřelí ve Zlínském kraji v 1. čtvrtletí 2021

 

 

V prvním čtvrtletí 2021 zemřelo ve Zlínském kraji 2 279 osob, z toho 1 238 mužů a 1 041 žen. Proti stejnému období minulého roku se počet zemřelých zvýšil o více než třetinu, tedy o 526 osob.

V prvním čtvrtletí vzrostl počet zemřelých proti průměru za stejné období let 2015 až 2019 o 30,0 % a proti hodnotě z minulého roku o 34,1 %. V obou případech se jedná o nejnižší nárůst mezi kraji.  Naopak nejvyšší nárůst byl zjištěn v Karlovarském kraji, kde počet zemřelých vzrostl více než dvojnásobně.

Od počátku roku dosáhly počty zemřelých nejvyšších hodnot v lednu, a to 888 osob. Ve srovnání s lednovou hodnotou roku 2020 to bylo o 60 % více. V únoru klesl počet zemřelých na 603 osob a v březnu vzrostl na 788. Meziroční nárůst počtu zemřelých v únoru a březnu byl nejnižší ze všech krajů a představoval (6,5 %, v březnu 36,8 %).

Pouze v jednom dni dosáhl počet zemřelých 43, jinak se denní počty zemřelých pohybovaly mezi 15 až 39 osobami. V průměru zemřelo v lednu 33 osob, v únoru 26 a v březnu 28 osob.

Zatímco na úrovni republiky dosáhl počet zemřelých v březnu historického maxima, ve Zlínském kraji byl v počtu úmrtí nejtragičtějším měsícem listopad minulého roku, kdy se počet zemřelých dostal nad hranici 1 tis. obyvatel. Ve 4. čtvrtletí roku 2020 vzrostl počet zemřelých ve Zlínském kraji meziročně o čtvrtinu na 2 824 osob a byl to nejvyšší nárůst ze všech krajů. Ve srovnání s tímto obdobím byl počet zemřelých v prvním čtvrtletí letošního roku nižší o 545 osob.

Graf 1 Počet zemřelých podle kalendářních měsíců ve Zlínském kraji

 Graf 1: Počet zemřelých podle kalendářních měsíců ve Zlínském kraji

Třetina zemřelých byla ve věku 75 až 84 let a necelá třetina (31,6 %) byla ve věku 85 a více let. Ve věku 65 až 74 let bylo 21,1 % zemřelých a 13,2 % ve věku 40 až 64 let.

Meziročně vzrostl o více než polovinu počet zemřelých ve věku 75 až 84 let a o 31 % ve věku 85 a více let.

Graf 2 Denní počty zemřelých ve Zlínském kraji

Graf 2: Denní počty zemřelých ve Zlínském kraji

Kontakt:

Ing. Hana Stryjová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: hana.stryjova@czso.cz
tel.: 577 004 932