Města Zlínského kraje - demografický vývoj

 

V roce 2020 se počet obyvatel ve městech Zlínského kraje snížil o 2,3 tis. osob. Ve 30 městech bydlela více než polovina obyvatel kraje, tedy 58,5 %.

Snižování počtu obyvatel žijících ve městech se projevuje ve Zlínském kraji již od doby jeho vzniku v roce 2000. Během 20 let jeho existence se počet obyvatel kraje bydlících ve městech snížil o 26,7 tis. osob na 339,1 tis. obyvatel. Převážná většina z tohoto úbytku byla ovlivněna demografickým vývojem, čtvrtina byla způsobena územními změnami, kdy se části měst odtrhly a staly se samostatnými obcemi. Podíl městského obyvatelstva byl nejvyšší v roce 2002, kdy představoval 61,4 %. V následujících letech postupně klesal až na nejnižší hodnotu v roce 2020, tedy 58,5 %.

V roce 2000 bylo ve Zlínském kraji 29 měst, od roku 2002 se počet zvýšil na 30. Přibylo město Zubří, stalo se městem 22. 2. 2002. Tento počet zůstává až dosud a mezi ostatními kraji je to nejmenší počet měst (společně s Olomouckým krajem).

Nejpočetnější jsou města s počtem obyvatel 5 až 9,9 tis., je jich 9 a žije v nich téměř 10 % obyvatel kraje. Největší podíl obyvatel (17,5 %) bydlí ve 4 městech, které spadají do skupiny 20 až 49,9 tis. obyvatel. Jedná se o Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín a Valašské Meziříčí. V krajském městě Zlíně žije téměř 74,5 tis. obyvatel, tedy 12,8 % z celkového počtu obyvatel kraje.

 

Počet obyvatel ve městech a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel ve Zlínském kraji

 

Graf: Počet obyvatel ve městech a jejich podíl na celkovém počtu obyvatel ve Zlínském kraji

Sledujeme-li vývoj v posledních pěti letech, pak celý úbytek městského obyvatelstva ovlivnil pouze demografický vývoj, k žádné změně v sídelní struktuře měst nedošlo. Díky stěhování a přirozené měně se počet obyvatel žijících ve městech kraje snížil o 5 397, tedy o 1,5 %.

Pohyb obyvatel ve městech v letech 2016 až 2020 na 1 000 obyvatel

Graf: Pohyb obyvatel ve městech v letech 2016 až 2020 na 1 000 obyvatel

 

K poklesu obyvatel došlo v převážné většině měst, výjimkou byla města Slušovice, Fryšták, Kelč, Morkovice-Slížany a Vizovice, ve kterých se přírůstek pohyboval v rozmezí od 1 do 131 osob. Z těchto měst byly Vizovice jediným městem, ve kterém obyvatel přibylo jak přirozenou měnou, tak i stěhováním. Ve městech Morkovice-Slížany a Fryšták byl nárůst obyvatel způsoben vyšším přírůstkem stěhováním, který vyvážil i úbytek obyvatel přirozenou měnou. V městech Kelč a Slušovice tomu bylo naopak. Přibylo obyvatel díky vysokému přírůstku obyvatel přirozenou měnou, který pokryl i úbytek stěhováním.

Z měst, ve kterých se počet obyvatel snížil, bylo 10, ve kterých počet obyvatel klesal každoročně. Jednalo se o města Bystřice pod Hostýnem, Hulín, Chropyně, Koryčany, Kroměříž, Rožnov pod Radhoštěm, Slavičín, Uherský Brod, Valašské Klobouky a Vsetín.

Bilance počtu obyvatel ve městech Zlínského kraje v období 2016 až 2020

Tabulka: Bilance počtu obyvatel ve městech Zlínského kraje v období 2016 až 2020

  

Kontakt:

Ing. Hana Stryjová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail: 
hana.stryjova@czso.cz
tel.: 577 004 932

 

 

  • Demografický vývoj ve městech Zlínského kraje