Demografický vývoj ve Zlínském kraji v roce 2020

 

Počet obyvatel kraje v průběhu roku 2020 klesl o 2,4 tis. osob na 580 119. Úbytek obyvatel byl způsoben vysokou převahou zemřelých nad narozenými a v menší míře i migrací. Počet zemřelých se meziročně zvýšil téměř o čtvrtinu, což představovalo 1,5 tis. osob. Zhruba o třetinu vzrostl počet vystěhovalých do zahraničí. Meziroční úbytek zaznamenaly počty přistěhovalých, sňatků a rozvodů.

Na konci roku 2020 měl Zlínský kraj 580 119 obyvatel, z toho bylo 50,9 % žen. Proti roku 2019 klesl počet obyvatel o 2 436 osob. Pokračovalo tak snižování počtu obyvatel, které se projevuje nepřetržitě od roku 2009. Úbytek obyvatel byl o 2 070 osob vyšší než o rok dříve. Za vysokým populačním úbytkem stál úbytek obyvatel přirozenou měnou, který se představoval 1 960 osob a záporné saldo migrace ve výši 476 osob.

Graf 1 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2010 až 2020

Graf 1: Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji v letech 2010 až 2020

Počet obyvatel Zlínského kraje se tedy v roce 2020 snížil o 2 436 osob, z toho bylo 1 364 mužů a 1 072 žen. Kraj se zařadil mezi devět krajů, ve kterých počet obyvatel klesl. V přepočtu na tis. obyvatel představoval úbytek ve Zlínském kraji (-4,2). Vyšší úbytek byl zjištěn v krajích Ústeckém, Karlovarském a nejvyšší v Moravskoslezském kraji (-6,4). Naopak nejvyšší nárůst byl ve Středočeském kraji (9,2).

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

Tab. 1:Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje

V průběhu roku se obyvatelům kraje živě narodilo 5 834 dětí, tedy o 60 dětí více než v roce 2019 Z celkového počtu bylo 2 970 chlapců a 2 864 dívek. Jako první dítě v pořadí se narodilo 2 774 dětí, tj. 47,5 %. Jako druhé 38,0 % a jako třetí a další v pořadí 14,5 % dětí.

Vzrostl počet dětí narozených mimo manželství. Dosáhl výše 2 513, což představuje 43,1 % z celkového počtu živě narozených dětí. Na republikové úrovni představuje podíl dětí narozených mimo manželství 48,5 %. Vyšší než 50% podíl byl zjištěn v 7 krajích, nejvyšší v Ústeckém kraji, a to 62,8 %. Ve Zlínském kraji podíl jen mírně převyšuje minimální hodnotu mezi kraji, která byla zjištěna v Hl. městě Praze (40,5 %).

Graf 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji

Graf 2: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji

 

Celkový počet potratů se meziročně snížil o 9,0 % na 1 526. Umělých přerušení těhotenství bylo 705, tedy 46,2 % z celkového počtu potratů.

Počet zemřelých na úrovni republiky meziročně vzrostl o 15 %, ve Zlínském kraji téměř o jednu čtvrtinu (23,9 %) a byl to nejvyšší nárůst ze všech krajů. V roce 2020 zemřelo v kraji 7 794 osob, z toho 3 988 mužů a 3 806 žen. Ve srovnání s předcházejícím rokem se počet zemřelých zvýšil o 1 503 osob.

V jednotlivých měsících roku 2020 se počet zemřelých až do konce září pohyboval mezi 512 až 575 osobami. Výrazný nárůst byl zaznamenán v posledních třech měsících roku. V říjnu a prosinci se počet zemřelých meziročně zvýšil o více než polovinu, v listopadu se dokonce zdvojnásobil a dosáhl tak hranice 1 tis. osob. V těchto třech měsících zemřelo o 77,5 % osob více než ve stejném období předchozího roku.

Třetina zemřelých byla ve věku 80-89 let, 26, 9 % ve věku 70 až 79 let. Meziroční nárůst byl nejvyšší u osob 80–89letých (o 595 osob) a 70–79letých (o 410 osob). V přepočtu na 1 tis. obyvatel se počet zemřelých pohyboval mezi kraji od 10,3 (Hl m. Praha) po 13,7 (Karlovarský kraj). Hodnota 13,4 ve Zlínském kraji byla druhá nejvyšší.

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v roce 2020

Tab. 2: Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v roce 2020

 

V roce 2020 klesl počet uzavřených sňatků o 13,4 % na 2 513, tedy o 390 méně než v roce 2019. Podíl snoubenců vstupujících do manželství vyššího pořadí představoval 20,1 % u ženichů a 20,6 % u nevěst. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 71,2 % z celkového počtu sňatků.

Proti předchozímu roku klesl počet rozvodů o 18,9 %. V průběhu roku 2020 bylo právně ukončeno rozvodem 1 033 manželství, meziročně o 241 méně. Jen v 39,1 % byla rozvedena bezdětná manželství. V 629 případech byly v manželství nezletilé děti. Ve srovnání s ostatními kraji je 1,8 rozvodů na 1 tis. obyvatel v kraji druhá nejnižší hodnota mezi kraji. Naopak nejvyšší byla zjištěna ve Středočeském kraji, a to 2,3.

Počet přistěhovalých v roce 2020 dosáhl 4 273 osob. Z ostatních krajů se přistěhovalo 2 808 osob, z ciziny 1 465 osob. Ve srovnání s předcházejícím rokem klesl počet přistěhovalých z ČR o 0,4 %, z ciziny o 6,1 %. Celkový počet přistěhovalých meziročně klesl o 2,5 %, v absolutním vyjádření o 108 osob.

Počet vystěhovalých meziročně vzrostl o 519 osob, tedy o 12,3 % a dosáhl 4 749 osob. Do jiných regionů v ČR se vystěhovalo 3 562 osob, do ciziny 1 187 osob. Proti roku 2019 se počet vystěhovalých do ciziny více než zdvojnásobil, vzrostl o 680 osob. Naproti tomu počet vystěhovalých v rámci ČR klesl o 4,3 %, tj. o 161 osob. Migrací tedy v uplynulém roce ubylo 476 obyvatel, z toho bylo 72,7 % mužů.

Podle státního občanství bylo mezi přistěhovalými z ciziny nejvíce osob z Ukrajiny (569) a ze Slovenska (367). Nejvyšší kladné saldo bylo zaznamenáno u občanů Ukrajiny (426 osob). Naopak největší záporné saldo migrace vykázala statistika u občanů Slovenska (206 osob).

Úbytek obyvatel stěhováním byl zaznamenán ve všech okresech kraje, nejvyšší byl v okrese Vsetín, kde dosáhl 216 osob. Úbytek obyvatel přirozenou měnou byl nejvyšší v okrese Zlín, představoval 627 osob. Celkový úbytek obyvatel v okrese kraje se pohyboval od 517 osob (okres Kroměříž) po 692 osob (okres Zlín).

Graf 3 Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2020

Graf 3: Přírůstek obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v roce 2020

Graf 4 Přírůstek obyvatel podle krajů v roce 2020

Graf 4: Přírůstek obyvatel podle krajů v roce 2020

 

Kontakt:

Ing. Hana Stryjová
Krajská správa ČSÚ ve Zlíně
e -mail:
hana.stryjova@czso.cz
tel.: 577 004 932

Více informací naleznete v publikaci Stav a pohyb obyvatelstva v ČR v roce 2020

  • Demografický vývoj ve Zlínském kraji v roce 2020
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje
  • Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a okresech kraje v roce 2020