Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

K 30. 9. 2020 žilo ve Zlínském kraji podle předběžných výsledků 581 304 obyvatel. Z tohoto počtu bylo 296 152 žen, tedy 50,9 %. Od počátku roku se počet obyvatel snížil o 1 251 osob. Pokles byl způsoben zápornou přirozenou měnou obyvatelstva a nepříznivým migračním vývojem.

Na konci září 2020 měl Zlínský kraj 581 304 obyvatel, z toho 296 152 žen. Od počátku roku přirozenou měnou ubylo 554 osob, stěhováním 697 osob. Proti stejnému období minulého roku se mírně snížil počet živě narozených a vzrostl počet zemřelých.

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí roku 2020

(předběžné údaje)

Tabulka 1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. - 3. čtvrtletí roku 2020

Živě se v kraji narodilo 4 405 dětí, z toho 2 217 chlapců. Proti stejnému období loňského roku šlo o 71 dětí méně. Nejvyšší porodnost byla zaznamenána v okrese Vsetín; 10,5 živě narozených dětí na 1 000 obyvatel. Mimo manželství se v kraji narodilo 1 872 dětí, tedy 42,5 %. Mezi kraji jde o druhý nejnižší podíl.

Počet zemřelých v kraji dosáhl 4 959 osob, z toho 51,1 % mužů. Oproti loňskému roku za sledované období došlo k nárůstu o 258 osob. Jednalo se o 11,4 osob na 1 000 obyvatel. Za stejné období roku 2019 šlo o 10,8 osob.

Od počátku roku bylo uzavřeno 2 075 manželství, tedy 4,8 na 1 000 obyvatel. Nejnižší hodnota (4,5) byla zjištěna v Hlavním městě Praze. Naopak nejvyšší (5,0) byla zaznamenána v Jihočeském kraji. Ve Zlínském kraji se o první sňatek se jednalo v 80,5 % případech ze strany ženicha, u nevěst to bylo v 79,7 %. O druhý a další sňatek šlo u 19,5 % u mužů a ve 20,6 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 71,5 % z celkového počtu sňatků.

Graf. 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2018 až 2020

(předběžné údaje)

 Graf 1: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí v letech 2018 až 2020

V kraji se za 1. až 3. čtvrtletí rozvedlo 759 manželství. Na 1 tis. obyvatel tak připadá 1,7 rozvodů, tedy nejnižší počet mezi kraji. O první rozvod se u mužů jednalo v 85,9 %, u žen v 86,3 % případů. Z toho u manželství s dětmi bylo nejvíce rozvedených se 2 potomky (237).

Proti stejnému období roku 2019 bylo zaznamenáno méně sňatků, ale také méně rozvodů. Zvýšil se počet vystěhovalých i počet přistěhovalých.

Graf. 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (relativní údaje)

(předběžné údaje)

Graf 2: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020 (relativní údaje)

Počet přistěhovalých se meziročně snížil o 3,5 % a vystěhovalých navýšil o 22,0 %. Celkový počet přistěhovalých v období 1. až 3. čtvrtletí roku představoval 3 364 osob, z toho z ciziny se přistěhovalo 1 127 osob. Počet vystěhovalých dosáhl 4 061, z toho do ciziny se vystěhovalo 1 180 obyvatel kraje. Objem vnitřního stěhování v 1. až 3. čtvrtletí roku 2020 činil ve Zlínském kraji 5 794 osob.

Migrací v kraji ubylo 480 obyvatel, v přepočtu -1,6 osob na 1 tis. obyvatel. Kraj se tak zařadil mezi 6 krajů, ve kterých se i v důsledku stěhování snížil počet obyvatel.

Od počátku roku se počet obyvatel kraje snížil o 1 251 osob a snížení se projevilo i ve všech okresech kraje. Celkový úbytek představoval -2,9 osob na 1 tis. obyvatel. Mezi kraji se celkový přírůstek pohyboval od -5,7 osob (Moravskoslezský kraj) po 10,4 osob na 1 tis. obyvatel (Středočeský kraj). V rámci kraje byl největší úbytek zaznamenán v okrese Uherské Hradiště (-3,2 na 1 000 obyvatel).

Tab. 2 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

Tabulka 2: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020

 

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. až 3. čtvrtletí 2020
  • Počet obyvatel v kraji a okresech kraje v 1. - 3. čtvrtletí 2020
  • Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. až 3. čtvrtletí 2020