Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2020

 

K 30. červnu 2020 žilo ve Zlínském kraji 581 331 obyvatel, z toho 50,9 % žen. Od počátku roku se počet obyvatel snížil o 1 224 osob. Pokles byl způsoben nepříznivým migračním vývojem obyvatel a převahou zemřelých nad narozenými.  Proti stejnému období minulého roku se výrazně zvýšil počet vystěhovalých a mírně narostl i počet zemřelých. Naopak klesl počet přistěhovalých a narozených.

Ke konci června 2020 bylo ve Zlínském kraji  evidováno 285 214 mužů a 296 117 žen. Od počátku roku se živě narodilo 2 789 dětí, tedy o 69 méně než za stejné období roku 2019. Počet zemřelých meziročně narostl o 115 osob na 3 312. Přirozenou měnou tedy ubylo v kraji 523 osob, v přepočtu na tisíc obyvatel to bylo -1,8 osob.

Záporný přirozený přírůstek byl kromě Hl. m. Prahy zjištěn téměř ve všech krajích, s výjimkou ještě Středočeského a Jihomoravského kraje. V přepočtu na 1 000 obyvatel byla Zlínská hodnota -1,8 třetí nejvyšší.

Tab. 1 Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech v 1. pololetí 2020

Tabulka1: Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech v 1. pololetí 2020

V 1. pololetí 2020 se živě narodilo 2 789 dětí, z toho 1 428 chlapců. Jako první dítě v pořadí se narodilo 1 307 dětí, tedy 46,9 %. Jako druhé 1 079, tj. 38,7 % a jako třetí a další v pořadí 403, tedy 14,4  % dětí. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesl počet živě narozených dětí mimo manželství o 2,8 % na 1 180 dětí. Z celkového počtu živě narozených jde o 42,3 %. Mezi kraji se podíl dětí narozených mimo manželství pohybuje od 40,7 % (Hlavní město Praha) po 63,9 % (Karlovarský kraj), v šesti krajích podíl převyšuje 50% hranici. Ve Zlínském kraji je podíl druhý nejnižší.

Během prvních šesti měsíců roku 2020 zemřelo v kraji 3 312 osob, tedy o 115 více než ve stejném období minulého roku. V přepočtu jde o 11,4 osob na 1 tis. obyvatel; mezi kraji se hodnota pohybuje od 9,4 (Hl. m. Praha) po 12,3 osob na 1 tis. obyvatel (Karlovarský kraj). Novorozenecká i kojenecká úmrtnost činila 2,2 ‰.

Graf 1 Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2020

Graf 1: Pohyb obyvatelstva ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2020

Od počátku roku bylo uzavřeno 703 manželství, tedy 2,4 na 1 000 obyvatel. Nejnižší hodnota (2,4) byla zjištěna v Hlavním městě Praze, Pardubickém a Zlínském kraji. Naopak nejvyšší (2,7) byla v Libereckém, Jihomoravském a Moravskoslezském kraji.

O první sňatek se jednalo v 76,2 % případech ze strany ženicha, u nevěst to bylo v 72,0 %. O druhý a další sňatek šlo ve 23,8 % ze strany ženicha a ve 26,5 % ze strany nevěsty. Protogamní sňatky, kdy poprvé vstupují do manželství oba snoubenci, tvořily 64,7 % z celkového počtu sňatků.

V kraji se za 1. pololetí rozvedlo 518 manželství. Na 1 tis. obyvatel tak připadá 1,8 rozvodů, tedy druhý nejnižší počet mezi kraji spolu s Hl. městem Prahou (nejnižší byl v Kraji Vysočina a Jihomoravském kraji, a to 1,7 na 1 tis. obyvatel). O první rozvod se u mužů jednalo v 85,3 %, u žen v 86,9 % případů.

Celkový počet přistěhovalých od počátku roku představoval 2 037 osob, z čehož bylo 1 102 mužů. Počet vystěhovalých dosáhl 2 738, z nichž bylo 1 580 mužů. Úbytek obyvatel migrací tak činil 701 osob, tj. -2,4  na 1 000 obyvatel. Objem vnitřního stěhování v 1. pololetí roku 2020 zaznamenal ve Zlínském kraji 3 788 osob.

Stěhování i přirozená měna vedly k celkovému úbytku obyvatel, který představoval 1 224 osob a kraj se tak zařadil mezi 8 krajů, ve kterých došlo k úbytku obyvatel. V přepočtu na tisíc obyvatel úbytek představoval -4,2 osob a mezi kraji se jednalo po Moravskoslezském kraji o druhý nejvyšší úbytek obyvatel.

Také ve všech okresech Zlínského kraje byl v 1. pololetí roku 2020 zjištěn úbytek obyvatel, největší v okrese Uherské Hradiště (-5,5  osob na 1 000 obyvatel).

Tab. 2 Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020

 Tabulka 2: Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020

 

Graf 2 Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020

Graf 2: Přírůstek/úbytek obyvatelstva ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020

 

Kontakt:

Krajská správa ČSÚ ve Zlíně

e -mail: infoservis-zl@czso.cz
tel.: 577 004 935

 

 

  • Demografický vývoj ve Zlínském kraji v 1. pololetí 2020
  • Počet obyvatel ve Zlínském kraji a okresech v 1. pololetí 2020
  • Pohyb obyvatel ve Zlínském kraji a jeho okresech v 1. pololetí 2020