20 let svobodných voleb do zákonodárných orgánů ČR (výsledky voleb do Parlamentu ČR v letech 1996 – 2014)

 
Kód: 220048-16
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

Celá publikace (4,3 MB) PDF
Všechna data publikace (1,2 MB) ZIP
Seznam použitých zkratek Word PDF
Úvod Word PDF
1. Hlasy a mandáty parlamentních stran v PS PČR Word PDF

1.1 Kandidující strany a jejich úspěšnost
1.2 Porovnávání výsledků parlamentních stran ve volbách do PS
1.3 Hlasy parlamentních stran v krajích ČR
1.4 Rozdělení mandátů
1.5 Vítězové voleb a jejich pozice k sestavování vlády

2. Kandidáti a zvolení poslanci Word PDF

2.1 Složení poslanců ve sněmovně podle pohlaví a věku
2.2 Délka výkonu mandátu a uplatnění náhradníků
2.3 Sdružování poslanců v PS

3. Výsledky voleb do Senátu PČR Word PDF

3.1 Složení Senátu PČR
3.2 Rozložení politických sil v PČR

4. Senátní obvody a senátoři Word PDF

4.1 Složení Senátu PČR podle pohlaví a věku
4.2 Doplňovací volby a délka výkonu mandátu

Související odkazy Word PDF

Přílohy

Příloha 1 Relativní počty hlasů vybraných stran v krajích v letech 1996–2013 Excel PDF
Příloha 2 Seznam poslanců působících v PS v průběhu let 1996–2016 Excel PDF
Příloha 3 Seznam poslanců, kteří během jednoho volebního období změnili příslušnost k posl. klubu Excel PDF
Příloha 4 Seznam zvolených senátorů v letech 1996–2014 Excel PDF
Příloha 5 Složení Senátu bezprostředně po řádných volbách v letech 1996–2014 Excel PDF
Příloha 6 Skupiny volebních obvodů pro volby do Senátu PČR Excel PDF

Zveřejněno dne: 31.05.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.