Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 1. díl - 2021

 
Kód: 220027-22
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Ondřej Procházka
E-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Všechna data publikace (0,8 MB) ZIP
Komentář a metodické poznámky Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Počet kandidátů podle volebních stran a volebních krajů Excel PDF
Tab. 2a Počet kandidátů podle navrhujících stran a politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 2b Struktura kandidátů podle politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 3 Struktura kandidátů podle věku a pohlaví ve volebních krajích Excel PDF
Tab. 4 Struktura kandidátů volebních stran podle věku a pohlaví Excel PDF
Tab. 5 Základní výsledky hlasování celkem a ve volebních krajích Excel PDF
Tab. 6a Základní výsledky hlasování ve volebních krajích a okresech Excel PDF
Tab. 6b Základní výsledky hlasování ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí Excel PDF
Tab. 7 Počet a procento platných hlasů pro volební stranu ve volebním kraji Excel PDF
Tab. 8a Počet platných hlasů pro volební strany ve volebních krajích a okresech Excel PDF
Tab. 8b Procento platných hlasů pro volební strany ve volebních krajích a okresech Excel PDF
Tab. 8c Počet platných hlasů pro volební strany ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí Excel PDF
Tab. 8d Procento platných hlasů pro volební strany ve zvláštních volebních okrscích v zahraničí Excel PDF

Počet platných hlasů pro volební stranu podle územních celků:
       Tab. 9.01 Strana zelených Excel PDF
       Tab. 9.02 Švýcarská demokracie Excel PDF
       Tab. 9.03 VOLNÝ blok Excel PDF
       Tab. 9.04 Svoboda a přímá demokracie (SPD) Excel PDF
       Tab. 9.05 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
       Tab. 9.06 Volte Pravý Blok www.cibulka.net Excel PDF
       Tab. 9.07 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL Excel PDF
       Tab. 9.08 Trikolora Svobodní Soukromníci Excel PDF
       Tab. 9.09 Aliance pro budoucnost Excel PDF
       Tab. 9.10 Hnutí Prameny Excel PDF
       Tab. 9.11 Levice Excel PDF
       Tab. 9.12 PŘÍSAHA - občanské hnutí Roberta Šlachty Excel PDF
       Tab. 9.13 SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09 Excel PDF
       Tab. 9.14 SENIOŘI 21 Excel PDF
       Tab. 9.15 Urza.cz: Nechceme vaše hlasy Excel PDF
       Tab. 9.16 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) Excel PDF
       Tab. 9.17 PIRÁTI a STAROSTOVÉ Excel PDF
       Tab. 9.18 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
       Tab. 9.19 Moravské zemské hnutí Excel PDF
       Tab. 9.20 ANO 2011 Excel PDF
       Tab. 9.21 Otevřeme Česko normálnímu životu Excel PDF
       Tab. 9.22 Moravané Excel PDF

Určení počtu mandátů pro volební strany:
       Tab. 10 Určení počtu krajských mandátů Excel PDF
       Tab. 11 Volební strany postupující do skrutinia Excel PDF
       Tab. 12 Počet mandátů podle volebních stran a volebních krajů v I. skrutiniu Excel PDF
       Tab. 13 Zbytky hlasů volebních stran po přidělení mandátů v I. skrutiniu Excel PDF
       Tab. 14 Určení mandátů volebním stranám ve II. skrutiniu Excel PDF
       Tab. 15 Počet mandátů podle volebních stran a volebních krajů ve II. skrutiniu Excel PDF
       Tab. 16 Celkový počet mandátů pro volební stranu ve volebním kraji
 
Excel PDF
Tab. 17 Počet poslanců podle navrhujících stran a politické příslušnosti Excel PDF
Tab. 18 Struktura poslanců podle věku a pohlaví ve volebních krajích Excel PDF
Tab. 19 Struktura poslanců volebních stran podle věku a pohlaví Excel PDF

Grafy
Graf 1 Věková pyramida kandidátů Excel PDF
Graf 2 Volební účast podle volebních krajů v % Excel PDF
Graf 3 Výsledky volebních stran zastoupených v Poslanecké sněmovně podle volebních krajů Excel PDF
Graf 4 Získané hlasy a mandáty pro volební strany ve volebních krajích Excel PDF
Graf 5 Získané mandáty podle navrhujících stran Excel PDF
Graf 6 Zvolení poslanci ve volebních krajích podle pohlaví a věku Excel PDF

Kartogramy 
Kartogram 1a Volební účast a rozdělení mandátů podle volebních stran v krajích JPG
Kartogram 1b Volební účast a rozdělení mandátů podle navrhujících stran v krajích JPG
Kartogram 2 Struktura kandidátů podle pohlaví a věku JPG
Kartogram 3 Struktura poslanců podle pohlaví a věku JPG
Kartogram 4 Volební účast ve správních obvodech ORP JPG
Kartogram 5 Vítězné strany ve správních obvodech ORP JPG
Kartogram 6 Vítězné strany podle krajů JPG

Přílohy
Příloha 1 Abecední seznam zvolených poslanců Excel PDF
Příloha 2 Registr kandidátních listin - číslo, zkratka, název, složení koalice Excel PDF
Příloha 3 Přehled zaregistrovaných kandidátních listin podle volebních krajů Excel PDF
Příloha 4 Číselník navrhujících stran a hnutí Excel PDF
Příloha 5 Číselník politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Příloha 6 Seznam speciálních okrsků vytvořených pro výsledky ze zvláštních způsobů hlasování Excel PDF
Archiv:
  • rok 2022  |  2021
  • rok 2018  |  2017
  • rok 2014  |  2013
  • rok 2010  |  2010
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 28.02.2022
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.