Volby do Evropského parlamentu - 2019

 
Kód: 220028-19
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Ondřej Procházka
E-mail: ondrej.prochazka@czso.cz

Všechna data publikace (44 MB) ZIP
Úvod Word PDF
ČÁST I. – VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Word PDF
 1. Základní údaje
 2. Počet mandátů
 3. Voliči
 4. Volební orgány
 5. Kandidátní listiny
 6. Způsob hlasování
 7. Zjištění výsledků hlasování v okrskové volební komisi
 8. Zjištění výsledků voleb      
ČÁST II. – PŮSOBNOST ČSÚ VE VOLBÁCH Word PDF
 1. Základní údaje
 2. Metodická a technicko-organizační příprava na zpracování výsledků voleb
 3. Průběh zpracování výsledků voleb
ČÁST III. – SOUHRNNÉ VÝSLEDKY VOLEB Word PDF

Tabulky
Tab. 1 Složení kandidátních listin podle politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Tab. 2a Počty voličů, účast ve volbách a odevzdané platné hlasy celkem Excel PDF
Tab. 2b Hlasy pro politické strany, politická hnutí a koalice Excel PDF
Tab. 3 Politické strany, politická hnutí a koalice postupující do skrutinia, rozdělení mandátů Excel PDF

Grafy
Graf 1 Rozdělení mandátů Excel PDF
Graf 2 Složení kandidátů podle věku a pohlaví - porovnání voleb 2014 a 2019 Excel PDF
Graf 3 Složení poslanců podle věku a pohlaví - porovnání voleb 2014 a 2019 Excel PDF
ČÁST IV. – VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ V ÚZEMNÍCH PŘEHLEDECH Word PDF

Tabulky
Tab. 4 Přehled výsledků hlasování v jednotlivých krajích a okresech Excel PDF
Tab. 5 Počet platných hlasů podle územních celků pro volební stranu:
        Tab. 5.01 Klub angažovaných nestraníků Excel PDF
        Tab. 5.02 Strana nezávislosti České republiky Excel PDF
        Tab. 5.03 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI Excel PDF
        Tab. 5.04 Národní socialisté Excel PDF
        Tab. 5.05 Občanská demokratická strana Excel PDF
        Tab. 5.06 ANO, vytrollíme europarlament Excel PDF
        Tab. 5.07 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
        Tab. 5.08 Romská demokratická strana Excel PDF
        Tab. 5.09 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
        Tab. 5.10 Koalice DSSS a NF Excel PDF
        Tab. 5.11 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
        Miroslava Sládka
Excel PDF
        Tab. 5.12 Koalice Rozumní, ND Excel PDF
        Tab. 5.13 Volte Pravý Blok www.cibulka.net Excel PDF
        Tab. 5.14 NE-VOLIM.CZ Excel PDF
        Tab. 5.15 Pro Česko Excel PDF
        Tab. 5.16 Vědci pro Českou republiku Excel PDF
        Tab. 5.17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR Excel PDF
        Tab. 5.18 JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost Excel PDF
        Tab. 5.19 PRO Zdraví a Sport Excel PDF
        Tab. 5.20 Nejsou data - strana nebyla registrována
        Tab. 5.21 Moravské zemské hnutí Excel PDF
        Tab. 5.22 Česká Suverenita Excel PDF
        Tab. 5.23 TVŮJ KANDIDÁT Excel PDF
        Tab. 5.24 HLAS Excel PDF
        Tab. 5.25 Koalice Svobodní, RČ Excel PDF
        Tab. 5.26 Koalice STAN, TOP 09 Excel PDF
        Tab. 5.27 Česká pirátská strana Excel PDF
        Tab. 5.28 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) Excel PDF
        Tab. 5.29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL Excel PDF
        Tab. 5.30 ANO 2011 Excel PDF
        Tab. 5.31 Agrární demokratická strana Excel PDF
        Tab. 5.32 Moravané Excel PDF
        Tab. 5.33 PRVNÍ REPUBLIKA Excel PDF
        Tab. 5.34 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT Excel PDF
        Tab. 5.35 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA Excel PDF
        Tab. 5.36 Koalice Soukromníci, NEZ Excel PDF
        Tab. 5.37 Evropa společně Excel PDF
        Tab. 5.38 KONZERATIVNÍ ALTERNATIVA Excel PDF
        Tab. 5.39 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Excel PDF
        Tab. 5.40 Alternativa pro Českou republiku 2017 Excel PDF
Tab. 6 Pořadí volební strany v krajích (dle počtu platných hlasů) Excel PDF
Tab. 7 Výsledky hlasování v obcích s 10 000 a více obyvateli Excel PDF
Tab. 8 Volební účast podle velikostních skupin obcí (dle počtu zapsaných voličů) Excel PDF
Tab. 9 Výsledky hlasování podle velikostních skupin obcí (dle počtu zapsaných voličů) Excel PDF
Tab. 10 Vítězné strany podle velikostních skupin obcí (dle počtu zapsaných voličů) Excel PDF
Tab. 11 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých strana zvítězila Excel PDF
Tab. 12 Přehled o počtu obcí (městských částí), ve kterých strana nezískala žádný platný hlas Excel PDF
Tab. 13a Počty okrsků podle velikostní skupiny okrsku - absolutní počty dle krajů Excel PDF
Tab. 13b Počty okrsků podle velikostní skupiny okrsku - relativní podíl dle krajů Excel PDF
Tab. 14 Počty obcí ve velikostní skupině obce - přehled dle krajů a okresů Excel PDF

Kartogramy
Kartogram 1: Volební účast dle správních obvodů ORP JPG
Kartogram 2: Oblasti územní volební podpory ANO JPG
Kartogram 3: Oblasti územní volební podpory ODS JPG
Kartogram 4: Oblasti územní volební podpory Piráti JPG
Kartogram 5: Oblasti územní volební podpory Koalice STAN a TOP 09 JPG
Kartogram 6: Oblasti územní volební podpory SPD JPG
Kartogram 7: Oblasti územní volební podpory KDU-ČSL JPG
Kartogram 8: Oblasti územní volební podpory KSČM JPG
ČÁST V. – VÝSLEDKY PŘEDNOSTNÍHO HLASOVÁNÍ Word PDF

Tabulky
Tab. 15 Míra využití přednostního hlasování podle územních celků Excel PDF
Tab. 16 Míra využití přednostního hlasování podle volebních stran Excel PDF
Tab. 17a Seznam prvních 50 kandidátů podle absolutního počtu přednostních hlasů Excel PDF
Tab. 17b Seznam prvních 50 kandidátů podle nejvyššího procenta přednostních hlasů Excel PDF
Tab. 18 Souhrnný přehled o výsledcích přednostního hlasování Excel PDF
Tab. 19 Výsledky přednostního hlasování pro jednotlivé kandidáty:
        Tab. 19.01 Klub angažovaných nestraníků Excel PDF
        Tab. 19.02 Strana nezávislosti České republiky Excel PDF
        Tab. 19.03 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI Excel PDF
        Tab. 19.04 Národní socialisté Excel PDF
        Tab. 19.05 Občanská demokratická strana Excel PDF
        Tab. 19.06 ANO, vytrollíme europarlament Excel PDF
        Tab. 19.07 Česká strana sociálně demokratická Excel PDF
        Tab. 19.08 Romská demokratická strana Excel PDF
        Tab. 19.09 Komunistická strana Čech a Moravy Excel PDF
        Tab. 19.10 Koalice DSSS a NF Excel PDF
        Tab. 19.11 Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa
        Miroslava Sládka
Excel PDF
        Tab. 19.12 Koalice Rozumní, ND Excel PDF
        Tab. 19.13 Volte Pravý Blok www.cibulka.net Excel PDF
        Tab. 19.14 NE-VOLIM.CZ Excel PDF
        Tab. 19.15 Pro Česko Excel PDF
        Tab. 19.16 Vědci pro Českou republiku Excel PDF
        Tab. 19.17 Koalice ČSNS, Patrioti ČR Excel PDF
        Tab. 19.18 JSI PRO? Jistota Solidarita Investice pro budoucnost Excel PDF
        Tab. 19.19 PRO Zdraví a Sport Excel PDF
        Tab. 19.20 Nejsou data - strana nebyla registrována
        Tab. 19.21 Moravské zemské hnutí Excel PDF
        Tab. 19.22 Česká Suverenita Excel PDF
        Tab. 19.23 TVŮJ KANDIDÁT Excel PDF
        Tab. 19.24 HLAS Excel PDF
        Tab. 19.25 Koalice Svobodní, RČ Excel PDF
        Tab. 19.26 Koalice STAN, TOP 09 Excel PDF
        Tab. 19.27 Česká pirátská strana Excel PDF
        Tab. 19.28 Svoboda a přímá demokracie - Tomio Okamura (SPD) Excel PDF
        Tab. 19.29 ALIANCE NÁRODNÍCH SIL Excel PDF
        Tab. 19.30 ANO 2011 Excel PDF
        Tab. 19.31 Agrární demokratická strana Excel PDF
        Tab. 19.32 Moravané Excel PDF
        Tab. 19.33 PRVNÍ REPUBLIKA Excel PDF
        Tab. 19.34 Demokratická strana zelených - ZA PRÁVA ZVÍŘAT Excel PDF
        Tab. 19.35 BEZPEČNOST, ODPOVĚDNOST, SOLIDARITA Excel PDF
        Tab. 19.36 Koalice Soukromníci, NEZ Excel PDF
        Tab. 19.37 Evropa společně Excel PDF
        Tab. 19.38 KONZERATIVNÍ ALTERNATIVA Excel PDF
        Tab. 19.39 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Excel PDF
        Tab. 19.40 Alternativa pro Českou republiku 2017 Excel PDF
Přílohy
Příloha 1 Abecední seznam zvolených poslanců Excel PDF
Příloha 2 Číselník politické příslušnosti kandidátů Excel PDF
Příloha 3 Seznam zaregistrovaných kandidátních listin Excel PDF
Příloha 4 Seznam dokumentů, týkajících se právního, organizačního, metodického a technického zabezpečení voleb Word PDF
Archiv:
 • rok 2019  |  2019
 • rok 2014  |  2014
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 27.09.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.