Vybrané údaje o sociálním zabezpečení - 2022

 
Kód: 190029-23
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Mgr. Markéta Pištorová
E-mail: marketa.pistorova@czso.cz

Všechna data publikace (4,2 MB) ZIP
Celá publikace ke stažení (3 MB) PDF

Textová část
Úvod PDF
1. Důchodové pojištění PDF
2. Nemocenské pojištění PDF
3. Dávky státní sociální podpory, náhradní výživné a dávky pěstounské péče PDF
4. Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči PDF
5. Sociální služby PDF
6. Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS) PDF
Seznam zkratek, mapa okresů ČR PDF
Značky v tabulkách PDF

Tabulková část
Všechny tabulky publikace Excel

1. Důchodové pojištění
1-1. Výdaje na důchody podle druhu důchodu (2000–2022) Excel PDF
1-2. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a pohlaví (stav k 31. 12.) Excel PDF
1-3. Průměrné měsíční výše sólo vyplácených důchodů podle pohlaví v prosinci (2000–2022) Excel PDF
1-4. Příjemci důchodů podle druhu důchodu a krajů k 31. 12. 2022 Excel PDF
1-5. Průměrné měsíční výše sólo vyplácených důchodů podle krajů v prosinci 2022 Excel PDF
1-6. Příjemci důchodů podle měsíční výše vyplacených důchodů a pohlaví k 31. 12. 2022 Excel PDF
1-7. Nově přiznané důchody - počet podle druhu důchodu a pohlaví v letech 2014–2022 Excel PDF
1-8. Nově přiznané důchody - průměrná výše podle druhu důchodu a pohlaví v letech 2014–2022 Excel PDF
1-9. Podíl výdajů na důchody k hrubému domácímu produktu a relace průměrného vypláceného starobního důchodu k průměrné mzdě (1995–2022) Excel PDF

2. Nemocenské pojištění  
2-1. Příjmy a výdaje nemocenského pojištění (2000–2022) Excel PDF
2-2. Průměrný měsíční počet výplat dávek nemocenského pojištění podle druhů dávek (2010–2022) Excel PDF
2-3. Výdaje na dávky nemocenského pojištění podle krajů v roce 2022 Excel PDF
2-4. Relace průměrného denního nemocenského a průměrné denní mzdy (1985–2022) Excel PDF
2-5. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz (2000–2022) Excel PDF
2-6. Pracovní neschopnost pro nemoc a úraz podle krajů v roce 2022 Excel PDF
2-7. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle příčin v roce 2022 Excel PDF
2-8. Ukončené případy pracovní neschopnosti podle pohlaví a věkových skupin v roce 2022 Excel PDF
2-9. Smrtelné pracovní úrazy a nemoci z povolání (2005–2022) Excel PDF

3. Dávky státní sociální podpory, náhradní výživné a dávky pěstounské péče
3-1. Výdaje na dávky státní sociální podpory a náhradní výživné (2002–2022) Excel PDF
3-2. Průměrný měsíční počet vyplácených dávek státní sociální podpory a náhradního výživného (2002–2022) Excel PDF
3-3. Výdaje na dávky státní sociální podpory podle krajů v roce 2022 Excel PDF
3-4. Počet vyplácených dávek státní sociální podpory podle krajů v roce 2022 Excel PDF
3-5. Příjemci příspěvku na bydlení podle vztahu k bytu a krajů v roce 2022 Excel PDF
3-6. Příjemci rodičovského příspěvku podle pohlaví, věku a krajů v roce 2022 Excel PDF
3-7. Příjemci přídavku na dítě podle výměry dávky, věku nezaopatřeného dítěte a krajů v roce 2022 Excel PDF
3-8. Výdaje na dávky pěstounské péče (2005–2022) Excel PDF
3-9. Průměrný měsíční počet vyplácených dávek pěstounské péče (2002–2022) Excel PDF
3-10. Výdaje na dávky pěstounské péče podle krajů v roce 2022 Excel PDF
3-11. Počet vyplácených dávek pěstounské péče podle krajů v roce 2022 Excel PDF

4. Dávky pomoci v hmotné nouzi, dávky pro osoby se zdravotním postižením, příspěvek na péči
4-1. Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči (2007–2022) Excel PDF
4-2. Průměrný měsíční počet dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvků na péči (2007–2022) Excel PDF
4-3. Výdaje na dávky pomoci v hmotné nouzi a příspěvek na péči podle krajů v roce 2022 Excel PDF
4-4. Průměrný měsíční počet vyplacených dávek pomoci v hmotné nouzi a příspěvků na péči podle krajů v roce 2022 Excel PDF
4-5. Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na péči podle stupně závislosti a věku osoby v roce 2022 Excel PDF
4-6. Příjemci příspěvku na péči podle pohlaví, stupně závislosti a krajů v prosinci 2022 Excel PDF
4-7. Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením (2007–2022) Excel PDF
4-8. Počet vyplacených dávek pro osoby se zdravotním postižením (2012–2022) Excel PDF
4-9. Výdaje na dávky pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2022 Excel PDF
4-10. Počet dávek pro osoby se zdravotním postižením podle krajů v roce 2022 Excel PDF
4-11. Držitelé průkazů osob se zdravotním postižením podle krajů v prosinci 2022 Excel PDF

5. Sociální služby
5-1. Výdaje na vybrané terénní a ambulantní sociální služby (2010–2022) Excel PDF
5-2. Počet uživatelů (klientů) vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb (2010–2022) Excel PDF
5-3. Ekonomické ukazatele vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb za rok 2022 Excel PDF
5-4. Výdaje na vybrané terénní a ambulantní sociální služby podle krajů v roce 2022 Excel PDF
5-5. Výše příjmů celkem za vybrané terénní a ambulantní sociální služby podle krajů v roce 2022 Excel PDF
5-6. Počet uživatelů (klientů) vybraných terénních a ambulantních sociálních služeb podle krajů v roce 2022 Excel PDF
5-7. Evidovaný počet neuspokojených žádostí o vybrané sociální služby podle krajů v roce 2022 Excel PDF
5-8. Pečovatelská služba v letech 2000–2022 Excel PDF
5-9. Vybraná pobytová zařízení sociálních služeb (stav k 31. 12.) Excel PDF
5-10. Počet zařízení sociálních služeb a jejich kapacita v roce 2022 Excel PDF
5-11. Počet zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v roce 2022 Excel PDF
5-12. Kapacita (počet lůžek) zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v roce 2022 Excel PDF
5-13. Ekonomické ukazatele vybraných zařízení sociálních služeb podle zřizovatele v roce 2022 Excel PDF
5-14. Uživatelé (klienti) zařízení sociálních služeb v roce 2022 Excel PDF
5-15. Počet uživatelů (klientů) zařízení sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2022 Excel PDF
5-16. Evidovaný počet neuspokojených žádostí v zařízeních sociálních služeb podle krajů k 31. 12. 2022 Excel PDF
5-17. Počet bytů v domech s pečovatelskou službou v roce 2016 a 2021 Excel PDF

6. Evropský systém jednotných statistik sociální ochrany (ESSPROS)
6-1. Výdaje na sociální ochranu v ČR podle základního systému ESSPROS (1995–2021) Excel PDF
6-2. Výdaje na sociální ochranu ve vybraných evropských zemích v mld. eur (2012–2021) Excel PDF
6-3. Výdaje na sociální ochranu ve vybraných evropských zemích v eurech na 1 obyvatele (2012–2021) Excel PDF
6-4. Výdaje na sociální ochranu ve vybraných evropských zemích v PPS na 1 obyvatele (2012–2021) Excel PDF
6-5. Podíl výdajů na sociální ochranu k HDP ve vybraných evropských zemích (2012–2021) Excel PDF
6-6. Podíl výdajů podle funkcí sociální ochrany ve vybraných evropských zemích v roce 2021 Excel PDF
6-7. Příjemci důchodů celkem ve vybraných zemích k 31.12. (2013–2021) Excel PDF
6-8. Příjemci starobních důchodů ve vybraných zemích k 31.12. (2013–2021) Excel PDF
6-9. Příjemci invalidních důchodů ve vybraných zemích k 31.12. (2013–2021) Excel PDF
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 15.11.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.