Regionální satelitní účet cestovního ruchu

 

 • RTSA T1 - Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu podle regionů v ČR v letech 2015-2018
  03.07.2020 (kód: 020068-20)
 • RTSA T2 - Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu podle regionů v ČR v letech 2015-2018
  03.07.2020 (kód: 020068-20)
 • 3. července 2020

  Regionální satelitní účet cestovního ruchu v České republice

  Cestovní ruch na národní úrovni v roce 2018 reprezentoval 2,8 % hrubé přidané hodnoty (132 miliard korun) a zaměstnával 240,6 tisíce osob. Třetinou se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha – 31 % na zaměstnanosti (73,9 tis. osob) a 35 % na celkové hrubé přidané hodnotě v odvětví (46,0 miliard korun).

  Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2018 cestovní ruch tvořil 5,6 % regionální hrubé přidané hodnoty (4,8 miliardy korun). Nad českým průměrem se nacházela také Praha (3,7 %) a Jihočeský kraj (2,9 %).

  V Karlovarském kraji přímo v turismu pracovalo 11,2 tisíce osob, což představovalo podíl 8,0 % na zaměstnanosti v kraji. Vyšší objem lidské práce zde typicky souvisí i s převážně lázeňskými službami. V Praze cestovní ruch zaměstnával 7,7 % osob. V obou regionech působil v oboru zhruba každý třináctý pracující.