Regionální satelitní účet cestovního ruchu

 

 • RTSA T1 - Hrubá přidaná hodnota cestovního ruchu podle regionů v ČR v letech 2010-2019
  25.05.2021 (kód: 020068-21)
 • RTSA T2 - Počet zaměstnaných osob v cestovním ruchu podle regionů v ČR v letech 2010-2019
  25.05.2021 (kód: 020068-21)
 • 25. května 2021

  Regionální satelitní účet cestovního ruchu v České republice

  Cestovní ruch na národní úrovni v roce 2019 reprezentoval 2,8 % hrubé přidané hodnoty (143 miliard korun) a zaměstnával 239,6 tisíce osob. Nejvíce se na tvorbě ekonomických ukazatelů podílela Praha – 28 % na zaměstnanosti (66,2 tis. osob) a 37 % na celkové hrubé přidané hodnotě v odvětví (52,7 miliard korun).

  Význam cestovního ruchu pro hospodářství na úrovni krajů lze vyjádřit i podílem na celkovém objemu hrubé přidané hodnoty za všechna odvětví, vždy přímo v daném regionu. Nejvyšší hodnoty vykazuje dlouhodobě Karlovarský kraj, kde v roce 2019 cestovní ruch tvořil 5,4 % regionální hrubé přidané hodnoty (4,9 miliardy korun). Nad českým průměrem se nacházela také Praha (3,7 %) a Jihočeský kraj (2,9 %).

  V Karlovarském kraji přímo v turismu pracovalo 12,2 tisíce osob, což představovalo podíl 8,8 % na zaměstnanosti v kraji. V oboru zde působil zhruba každý jedenáctý pracující. Vyšší objem lidské práce v tomto regionu typicky souvisí i s převážně lázeňskými službami. V Praze cestovní ruch zaměstnával 6,8 % osob, tj. téměř každého patnáctého pracujícího.