Satelitní účet cestovního ruchu

 

 • Tabulky satelitního účtu cestovního ruchu
  Ukazatele ekonomického významu cestovního ruchu z hlediska poptávky a nabídky
 • Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
  Význam odvětví cestovního ruchu pro hospodářství ČR z hlediska zaměstnanosti
 • Regionální satelitní účet cestovního ruchu
  Ukazatele ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (NUTS 2 / NUTS 3)
 • 29. února 2024

  Ekonomika cestovního ruchu v České republice

  Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. Po období pandemie koronaviru se postupně zotavuje v hodnotách hospodářských ukazatelů. V roce 2022 tvořil tento obor 2,22 % hrubého domácího produktu České republiky (151 miliard korun). Zaměstnával 225,5 tisíce osob, což bylo meziročně o 4,8 % více. Přesto v oblasti turismu pracuje o 14 tisíc, tj. téměř o 6 % osob méně v porovnání s rokem 2019. Výrazněji se propadl počet podnikatelů, kteří přešli do jiné oblasti podnikání.

  Celkový objem výdajů za cestovní ruch dosáhl 285,9 miliard korun, což bylo meziročně o 84,3 % více. Jedná se o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku. V roce 2019 byl nicméně tento indikátor ještě významnější (308,2 miliard korun). Zároveň tehdy dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v roce 2003.

  Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky činil 49 %, tj. 139,5 miliard korun. Zbývajících 51 % finančních prostředků (146,4 miliard korun) generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu.

  Ve spotřebním koši cestovního ruchu podle produktů převládaly v roce 2022 výdaje na zboží, zahrnující rovněž útratu za pohonné hmoty. Návštěvníci vynaložili nemalé finanční prostředky také na služby osobní dopravy, stravování a ubytování.

  V roce 2022 navštívilo Českou republiku 26,6 miliónu zahraničních návštěvníků (meziročně o 166 % více). Naopak čeští občané realizovali téměř 80 miliónů cest v tuzemsku a 11,6 miliónu cest do zahraničí. V případě výjezdového cestovního ruchu byla zaznamenána nejdelší průměrná délka pobytu (7,5 dne). Nejvyšší podíl jednodenních návštěv byl zjištěn v příjezdovém cestovním ruchu (62 %).

  Podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství činil 2,18 % (2019: 2,76 %). Bylo to více než v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství dosáhl 4,15 % (2019: 4,41 %). V turismu tedy pracoval každý čtyřiadvacátý Čech.