Satelitní účet cestovního ruchu

 

 • Tabulky satelitního účtu cestovního ruchu
  Ukazatele ekonomického významu cestovního ruchu z hlediska poptávky a nabídky
 • Modul zaměstnanosti cestovního ruchu
  Význam odvětví cestovního ruchu pro hospodářství ČR z hlediska zaměstnanosti
 • Regionální satelitní účet cestovního ruchu
  Ukazatele ekonomického významu cestovního ruchu v regionech (NUTS 2 / NUTS 3)
 • 28. února 2022

  Ekonomika cestovního ruchu v České republice

  Cestovní ruch je na národní i regionální úrovni významnou ekonomickou činností. V roce 2020 se však díky pandemii koronaviru stal jedním z nejvíce zasažených sektorů hospodářství. Jeho podíl na tvorbě hrubého domácího produktu České republiky se propadl na 1,48 % (84,3 miliard korun) a zaměstnanost v oboru činila 222,0 tisíce osob, což bylo meziročně o 7,3 % méně. Zaměstnanci tvořili 83 % a sebezaměstnané osoby podnikající v oblasti turismu 17 %.

  Celkový objem výdajů za cestovní ruch dosáhl 135,8 miliard korun. Jedná se o souhrnný ukazatel poptávky všech návštěvníků, kteří trávili svou dovolenou v Česku. V roce 2019 byl nicméně tento indikátor v meziročním srovnání o 127 % vyšší. Zároveň tehdy dosáhl nejvyšší hodnoty od začátku sledování v roce 2003.

  Příjezdový cestovní ruch tvořený zahraničními návštěvníky činil 36 %, tj. 49,0 miliard korun. Zbývajících 64 % finančních prostředků (86,9 miliard korun) generovali tuzemští návštěvníci prostřednictvím domácího cestovního ruchu.

  Ve spotřebním koši cestovního ruchu podle produktů převládaly v roce 2020 výdaje na zboží, zahrnující rovněž útratu za pohonné hmoty. Návštěvníci vynaložili nemalé finanční prostředky také na služby osobní dopravy, stravování a ubytování.

  V roce 2020 navštívilo Českou republiku 10,3 miliónu zahraničních návštěvníků (meziročně o 72,4 % méně). Naopak čeští občané realizovali téměř 63 miliónu cest v tuzemsku a 5,4 miliónu cest do zahraničí. V případě výjezdového cestovního ruchu byla zaznamenána nejdelší průměrná délka pobytu (5,9 dnů). Nejvyšší podíl jednodenních návštěv byl zjištěn v domácím cestovním ruchu (62 %).

  Podíl cestovního ruchu na tvorbě hrubé přidané hodnoty v národním hospodářství činil 1,45 %. Meziročně se jednalo o dramatické snížení, neboť v roce 2019 stejný podíl dosáhl 2,76 %, což bylo více než v sektoru zemědělství, lesnictví a rybářství dohromady. Podíl cestovního ruchu na celkové zaměstnanosti v národním hospodářství poklesl na 4,16 %. V turismu tedy pracoval každý čtyřiadvacátý Čech.