Vybrané aspekty cestovního ruchu České republiky

10.12.2014
Kód: 320261-14
 

 • Autoři publikace: Bc. Jiří Kamenický, Ing. Lukáš Kučera

   

 • Celá publikace ke stažení
 • Úvod, zaměření a cíle studie
 • Metodické poznámky
 • Shrnutí
 • 1. Makroekonomický pohled na cestovní ruch
 • 1.1. Příjmy z cestovního ruchu
 • 1.2. Výdaje na cestovní ruch
 • 1.3. Saldo příjmů z cestovního ruchu a výdajů na cestovní ruch
 • 1.4. Srovnání se zeměmi Evropské unie
 •      1.4.1. Příjmy z cestovního ruchu
 •      1.4.2. Výdaje na cestovní ruch
 •      1.4.3. Saldo příjmů z cestovního ruchu a výdajů na cestovní ruch
 • 2. Cestovní ruch v ČR z pohledu naturálních ukazatelů
 • 2.1. Nabídka – kapacity hromadných ubytovacích zařízení
 • 2.2. Poptávka – návštěvnost ubytovacích zařízení
 •      2.2.1. Souhrnný pohled na návštěvnost
 •      2.2.2. Zahraniční návštěvníci
 •      2.2.3. Regionální pohled na návštěvnost
 •      2.2.4. Lázeňský cestovní ruch

Zveřejněno dne: 10.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz