Data z on-line ubytovacích platforem

 

 • Experimentální statistiky

 • Hlavní výsledky

  V České republice bylo v roce 2020 prostřednictvím rezervačních portálů AirbnbBooking, Expedia Group nebo Tripadvisor realizováno celkem 3,6 mil. přenocování. Zhruba 57 % z toho připadlo na nerezidenty, zbylých 43 % představovalo ubytování Čechů.

  V Praze se v tomto typu ubytování uskutečnilo 1,6 mil. nocí s podílem 44 % z celkového počtu. V případě zahraničních hostů se 2/3 nocí uskutečněných přes platformy odehrálo v Praze, u rezidentů to byl jen každý sedmý nocleh.

  Počet přenocování prostřednictvím on-line rezervačních platforem v ČR podle NUTS 3, 2020

  Území / Kraj

  Celkem

  Rezidenti

  Nerezidenti

  Hlavní město Praha

  1 596 000

  238 000

  1 358 000

  Středočeský kraj

  78 000

  51 000

  27 000

  Jihočeský kraj

  357 000

  283 000

  74 000

  Plzeňský kraj

  90 000

  64 000

  27 000

  Karlovarský kraj

  194 000

  92 000

  102 000

  Ústecký kraj

  159 000

  74 000

  85 000

  Liberecký kraj

  247 000

  137 000

  110 000

  Královéhradecký kraj

  273 000

  151 000

  122 000

  Pardubický kraj

  55 000

  44 000

  11 000

  Kraj Vysočina

  34 000

  27 000

  7 000

  Jihomoravský kraj

  301 000

  212 000

  89 000

  Olomoucký kraj

  117 000

  93 000

  24 000

  Zlínský kraj

  50 000

  44 000

  6 000

  Moravskoslezský kraj

  87 000

  65 000

  22 000

  Česká republika - Celkem

  3 639 000

  1 576 000

  2 063 000

  Pozn. Data za Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor

  Zdroj: Eurostat, ČSÚ 2022

   

  Sezónní rozložení počtu přenocování do jednotlivých měsíců roku 2020 již bylo ovlivněno první a druhou vlnou koronavirové pandemie. V jarních a podzimních měsících se cestovní ruch takřka zastavil. Hlavní turistická sezóna přinesla oživení a zájem turistů cestovat se zvýšil. Na měsíce červenec a srpen připadla takřka polovina všech přenocování rezidentů. U zahraniční klientely tvořily prázdninové měsíce jen čtvrtinu přenocování, které se uskutečnilo přes platformy sdíleného ubytování. Nejvýraznější podíl byl v jejich případě zaznamenán na začátku roku před zaváděním cestovních restrikcí.

  Počet přenocování prostřednictvím on-line rezervačních platforem v ČR podle měsíců, 2020 (absolutní hodnoty)

  Pozn. Data za Airbnb, Booking, Expedia, Tripadvisor

  Zdroj: Eurostat, ČSÚ 2022

   

  Popis a historie projektu

  V lednu 2020 podepsala Evropská komise (Eurostat) Dohodu o mlčenlivosti se čtyřmi významnými mezinárodními on-line platformami: AirbnbBooking, Expedia, Tripadvisor, na základě které dochází k historicky prvnímu ucelenému sběru resp. předávání statistických dat od těchto poskytovatelů. Nezjišťují se tak informace přímo o poskytovateli služby nabízející ubytování, ale prostřednictvím zprostředkovatelských portálů, kde ubytovaní zanechávají digitální stopu (prostřednictvím inzerovaných výpisů nebo skutečných rezervací).

  V červnu 2021 byly Eurostatem zveřejněny první výsledky a zároveň byly národním statistickým úřadům členských zemí poskytnuty vybrané detailnější údaje na základě dvoustranných dohod o výměně dat.

  V prosinci 2021 byly zveřejněny údaje za rok 2020 a zároveň došlo k revizi výsledků za roky 2018 a 2019 kvůli opravě dat jedné z platforem.

   

  Podrobnosti o zveřejnění a metodický popis (data po revizi) zde: https://ec.europa.eu/eurostat/web/experimental-statistics/collaborative-economy-platforms

  Tisková zpráva Eurostatu z 29. 6. 2021 (data před revizí) zde: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_3293

   

  Struktura a charakter dat

  Data Eurostatu pokrývají pronájmy rekreačních objektů (kromě hotelů a kempů) umístěných ve 27 členských státech EU a 4 zemích EFTA, které jsou nabízeny prostřednictvím čtyř online platforem sdílené ekonomiky (AirbnbBooking, Expedia, Tripadvisor). V současné době jsou k dispozici údaje za roky 2018, 2019 a 2020.

   

  Základní ukazatele

  1.       Počet pobytů – v angl. „stays“ (realizované objednávky bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  2.       Počet „skupinových“ nocí – v angl. „nights“ (u realizovaných objednávek bez ohledu na velikost skupiny hostů)
  3.       Počet turistonocí – v angl. „guest nights“ (počet nocí strávených během pobytu všemi hosty skupiny = počet přenocování)

  Příklad: 4-členná rodina, která strávila 3 noci v apartmánu, reprezentuje 1 pobyt, 3 noci a 12 turistonocí.

  Pozn. Výraz „turistonoci“ obsahově odpovídá sledovanému ukazateli „počet nocí“ či „počet přenocování“, který se používá ve statistikách ČSÚ. Takto bude používáno i v následujícím textu či publikačních tabulkách.

   

  Využití a publikování dat

  Výsledky poskytují pohled na segment sdílené ekonomiky, která se v posledních letech stala významnou součástí sektoru služeb cestovního ruchu v České republice. Doplňují informace o počtu krátkodobě ubytovaných osob na našem území, z nichž většinu lze považovat za účastníky cestovního ruchu. Významným způsobem mohou data zároveň zpřesňovat odhady celkového počtu návštěvníků České republiky.

  Data z ubytovacích platforem jsou v Eurostatu prozatím zveřejňována jako pilotní či experimentální, proto i v rámci ČSÚ jsou publikována mimo standardní procesy diseminace.

   

  Metodické rozdíly

  Ubytovací zařízení lze ve statistice cestovního ruchu rozdělit na:

  • Hromadná ubytovací zařízení (HUZ)
  • Individuální ubytovací zařízení – placená/komerční (IUZ placená)
  • Individuální ubytovací zařízení – neplacená (IUZ neplacená), např. u příbuzných a známých


  Charakter nově zveřejněných dat prozatím neumožňuje řešení problému vícečetných zápisů poskytovatelů ubytování na několika portálech najednou nebo dvojího počítání údajů z platforem a z jiných zdrojů statistik cestovního ruchu.

  V kontextu souhrnných údajů o ubytování návštěvníků proto v rámci ČR může docházet k překryvu informací, neboť většina on-line platforem nabízí zprostředkování služeb jak hromadných, tak individuálních ubytovacích zařízení, s početní převahou těch individuálních.

  Registr (RUZ) a šetření ČSÚ (CR 1-12 a CR 2-04) pokrývají pouze hromadná ubytovací zařízení.

  Z dat rovněž není patrný podíl zveřejněných čtyř platforem na celkové nabídce v sektoru krátkodobých pronájmů – NACE 55.2. Zároveň nelze všechny ubytované osoby bez výhrady považovat za účastníky cestovního ruchu.

  V následujícím obrázku je naznačeno porovnání dat on-line platforem a dat z hromadných ubytovacích zařízení, která jsou standardním výstupem ČSÚ (https://www.czso.cz/csu/czso/huz-cmet). Metodický překryv a možné duplicitní započítávání turistů je znázorněno přerušovanou šipkou. K odstranění duplicitních záznamů prozatím chybí podrobnější údaje od platforem. Zahrnuty nejsou neplacené formy ubytování (přenocování ve vlastním rekreačním zařízení, u příbuzných, známých aj.).

   

  Další odkazy

  Článek v časopise Statistika a My – https://www.statistikaamy.cz/2021/09/29/ubytovaci-platformy-na-ceste-k-rovnovaze

   

 • Tab. 1 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle regionů NUTS 2 a měsíců
 • Tab. 2 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle krajů a vybraných měst
 • Tab. 3 Počet přenocování prostřednictvím on-line platforem v ČR podle zemí