Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2022

 

Zlínský kraj ve 3. čtvrtletí letošního roku navštívilo a současně se na jeho území v hromadných ubytovacích zařízeních ubytovalo 313,3 tis. hostů, z toho 40,3 tis. ze zahraničí. Meziročně se počet hostů snížil o 3,4 % (11,2 tis.) a počet přenocování o 8,8 % (90,4 tis.). Ve Zlínském kraji se ubytovalo více cizinců, ale méně domácích hostů, což bylo ovlivněno různými opatřeními proti covidu v letech 2022 a 2021. V porovnání s předcovidovým rokem 2019 došlo v letních měsících letošního roku k nárůstu objemu návštěvnosti o 3,8 %.

 

3. čtvrtletí 2022

Ve 3. čtvrtletí roku 2022 navštívilo a současně se v hromadných ubytovacích zařízeních (HUZ) na území Zlínského kraje ubytovalo 313,3 tis. hostů, tedy o 11,2 tis. méně než za stejné období roku předcházejícího. Meziroční pokles představoval 3,4 %. Tento úbytek byl způsoben poklesem domácích návštěvníků o 9,4 %, přičemž nárůst zahraničních návštěvníků činil 73,4 %.

Hosté z tuzemska, tzv. rezidenti, představovali 87,1 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tedy 273,0 tis. osob. Meziročně jejich počet klesl o 28,2 tis. Hosté ze zahraničí, tzv. nerezidenti, představovali 12,9 % celkového počtu hostů Zlínského kraje, tj. 40,3 tis. osob, což je meziroční nárůst 17,1 tis.

 

Tab. 1  Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

Tabulka 1: Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

 

Graf 1  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

Graf 1: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji podle čtvrtletí

V hromadných ubytovacích zařízeních na území České republiky přenocovalo ve sledovaném období 7,3 mil. hostů, což meziročně představovalo navýšení 11,1 %. Rezidenti tvořili 65,5 % (4,8 mil.) návštěvníků, nerezidenti 34,5 % (2,5 mil.). Nejvíce hostů (1,8 mil.) navštívilo Hlavní město Prahu. Následovaly kraje Jihomoravský (843,9 tis.), Jihočeský (749,0 tis.) a Královéhradecký (547,0 tis. hostů).

 

Graf 2  Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2022 podle zemí

Graf 2: Počet hostů v HUZ ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2022 podle zemí

 

V rámci České republiky zaznamenala nejvyšší meziroční přírůstek hostů Praha (77,0 %). V ostatních krajích se jednalo o změnu od – 5,4 % (Liberecký a Jihočeský kraj) do + 3,4 % (Moravskoslezský kraj). Zlínský kraj se svým meziročním poklesem 3,4 % obsadil pomyslnou 10. příčku.

Ve 3. čtvrtletí letošního roku se v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje ubytovalo 40 307 zahraničních návštěvníků (podle státního občanství). Nejpočetnější skupinu tvořili hosté ze Slovenska (16 332 osob), tj. 40,5 %. Následovali hosté z Polska (5 378), Německa (4 726), Rakouska (1 688), Ukrajiny (1 221)*), Maďarska (898), Itálie (893) a Nizozemska (736 osob). Za nimi se pak řadili hosté z ostatních zemí Evropy i světa.

Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje vzrostl oproti předchozímu čtvrtletí na 935,3 tis. Z toho domácí hosté zajistili 847,3 tis. přenocování a zahraniční hosté 88,0 tis. přenocování. Meziročně se celkový počet přenocování snížil o 8,8 %, tedy o 90,4 tis. U rezidentů se jednalo o pokles 13,0 %, naopak u nerezidentů o nárůst 68,5 %.

 

Tab. 2  Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

 Tabulka 2: Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022

 

V České republice bylo ve 3. čtvrtletí tohoto roku evidováno 20,4 mil. přenocování. Z toho rezidenti zajistili 69,6 % (14,2 mil. nocí) a nerezidenti 30,4 % (6,2 mil. nocí). Nejvíce přenocování, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, evidovala Praha (4,3 mil. nocí). Následovaly kraje Jihočeský (2,3 mil.), Jihomoravský (1,9 mil. nocí) a Královéhradecký (1,8 mil. nocí). Ostatní kraje se pohybovaly v rozmezí od 619,4 tis. (Pardubický kraj) do 1,5 mil. přenocování (Karlovarský kraj). Zlínský kraj s 935,3 tis. obsadil pomyslné 10. místo.

Meziroční změna počtu přenocování se v krajích České republiky pohybovala od – 8,8 % (Zlínský kraj) po + 4,5 % (Karlovarský kraj). Výjimkou byla Praha s nárůstem 83,4 %. Na celorepublikové úrovni se jednalo o navýšení 7,4 % na 20,4 mil. nocí. U rezidentů se počet přenocování snížil o 10,5 %, u nerezidentů se naopak zvýšil o 98,0 %.

 

Vývoj v 1. až 3. čtvrtletí 2022

V prvních devíti měsících letošního roku do Zlínského kraje přijelo a v hromadných ubytovacích zařízeních se ubytovalo 642,5 tis. hostů, což je o 52,2 % více než za stejné období roku předcházejícího. Ze zahraničí přijelo 79,9 tis. návštěvníků, z tuzemska pak 562,7 tis. U zahraničních hostů se jednalo o navýšení 160,3 % a u domácích 43,7 %.

Českou republiku během daného období tohoto roku navštívilo 15,1 mil. hostů, z toho 9,8 mil. rezidentů a 5,3 mil. nerezidentů. Nejvíce hostů, bez rozlišení na rezidenty a nerezidenty, navštívilo Prahu (4,2 mil.). Následoval kraj Jihomoravský (1,6 mil. hostů), Jihočeský (1,3 mil.) a Královéhradecký (1,2 mil. hostů). Zlínský kraj s 642,5 tis. hosty si udržel 10. místo.

 

Tab. 3 Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

Tabulka 3: Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022

 

Počet přenocování ve Zlínském kraji dosáhl v prvních třech kvartálech roku 2022 hodnoty 1,8 mil. nocí, což je meziročně o 35,2 % více. Zahraniční návštěvníci strávili v hromadných ubytovacích zařízeních na území Zlínského kraje 176,0 tis. nocí, domácí návštěvníci pak 1,7 mil. nocí. U nerezidentů se jednalo o meziroční nárůst 148,5 % a u rezidentů o 29,0 %.

Za dané období letošního roku bylo v České republice evidováno 40,3 mil. přenocování, z toho hosté z tuzemska zajistili 27,2 mil. nocí a hosté ze zahraničí 13,2 mil. nocí. V rámci celé České republiky vzrostl počet přenocování meziročně o 66,6 %. Na úrovni krajů byl zaznamenán nárůst od 26,2 % (Jihočeský kraj) po 71,1 % (Karlovarský kraj). Výjimku tvořila Praha s nárůstem 214,5 %. Zlínský kraj s navýšením 35,2 % obsadil pomyslnou 11. příčku.

 

*) Do celkových výsledků návštěvnosti jsou započítány údaje, týkající se ukrajinských státních příslušníků, kteří si ubytování ve Zlínském kraji hradili sami. Vzhledem k situaci na Ukrajině však nebylo ve všech případech možné na straně provozovatelů ubytovacích zařízení rozlišit, zda jde o ukrajinského turistu či uprchlíka. Do počtu návštěvníků tak mohly být započítány i osoby, které nelze objektivně považovat za účastníka cestovního ruchu dle mezinárodních doporučení.

 

 

Kontakt:
Ing. Monika Kazdová
Oddělení informačních služeb
Tel.: 577 004 963
E-mail: monika.kazdova@czso.cz

 

 

  • Cestovní ruch ve Zlínském kraji ve 3. čtvrtletí 2022
  • Hosté ubytovaní v HUZ v České republice podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022
  • Přenocování hostů ubytovaných v HUZ v České republice podle krajů ve 3. čtvrtletí 2022
  • Hosté v hromadných ubytovacích zařízeních podle krajů v 1. až 3. čtvrtletí 2022